راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
الکتروپمپ طبقاتی عمودی تمام استیل لئو مدل LVS 32-10
سه فاز 25 2900 133-181 20-35 استیل 304 استیل 304 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی تمام استیل لئو مدل LVS 20-17
سه فاز 25 2900 181-247 8-24 استیل 304 استیل 304 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی تمام استیل لئو مدل LVS 20-14
سه فاز 20 2900 147-202 8-24 استیل 304 استیل 304 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی تمام استیل لئو مدل LVS 15-17
سه فاز 20 2900 185-234 6-18 استیل 304 استیل 304 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی تمام استیل لئو LVS 15-14
سه فاز 15 2900 151-192 6-18 استیل 304 استیل 304 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی تمام استیل لئو مدل LVS 10-22
سه فاز 10 2900 181-226 4-10 استیل 304 استیل 304 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی تمام استیل لئو مدل LVS 10-20
سه فاز 10 2900 165-204 4-10 استیل 304 استیل 304 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی تمام استیل لئو مدل LVS 10-18
سه فاز 10 2900 149-186 4-10 استیل 304 استیل 304 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی تمام استیل لئو مدل LVS 10-12
سه فاز 5/5 2900 97-122 4-10 استیل 304 استیل 304 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی تمام استیل لئو مدل LVS 10-10
سه فاز 5/5 2900 81-102 4-10 استیل 304 استیل 304 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی تمام استیل لئو مدل LVS 10-5
سه فاز 3 2900 40-51 4-10 استیل 304 استیل 304 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی تمام استیل لئو مدل LVS 5-29
سه فاز 5/5 2900 149-194 2-6 استیل 304 استیل 304 1 1/4 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی تمام استیل لئو مدل LVS 5-26
سه فاز 5/5 2900 132-173 2-6 استیل 304 استیل 304 1 1/4 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی تمام استیل لئو مدل LVS 5-22
سه فاز 5/5 2900 112-147 2-6 استیل 304 استیل 304 1 1/4 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی تمام استیل لئو مدل LVS 4-19
سه فاز 5/5 2900 95-171 2-7 استیل 304 استیل 304 1 1/4 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی تمام استیل لئو مدل LVS 4-22
سه فاز 5/5 2900 108-200 2-7 استیل 304 استیل 304 1 1/4 - 1 1/4 دانلود