راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل SHIMGE مدل BL 20-17
سه فاز 18.5 2900 160-225 14-26 استیل استیل 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل SHIMGE مدل BL 20-14
سه فاز 20 2900 130-185 14-26 استیل استیل 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل SHIMGE مدل BL 20-8
سه فاز 15 2900 72-105 14-26 استیل استیل 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل SHIMGE مدل BL 20-7
سه فاز 10 2900 62-92 14-26 استیل استیل 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل SHIMGE مدل BL 20-5
سه فاز 7.5 2900 45-62 14-26 استیل استیل 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل SHIMGE مدل BL 20-4
سه فاز 7.5 2900 38-52 14-26 استیل استیل 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل SHIMGE مدل BL 16-16
سه فاز 20 2900 178-218 10-18 استیل استیل 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل SHIMGE مدل BL 16-12
سه فاز 15 2900 132-162 10-18 استیل استیل 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل SHIMGE مدل BL 16-10
سه فاز 15 2900 110-135 10-18 استیل استیل 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل SHIMGE مدل BL 16-8
سه فاز 10 2900 88-108 10-18 استیل استیل 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل SHIMGE مدل BL 16-6
سه فاز 7.5 2900 62-80 10-18 استیل استیل 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل SHIMGE مدل BL 16-4
سه فاز 5.5 2900 40-55 10-18 استیل استیل 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل SHIMGE مدل BL 12-16
سه فاز 15 2900 140-190 8-14 استیل استیل 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل SHIMGE مدل BL 12-14
سه فاز 15 2900 120-165 8-14 استیل استیل 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل SHIMGE مدل BL 12-12
سه فاز 10 2900 105-140 8-14 استیل استیل 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل SHIMGE مدل BL 12-10
سه فاز 10 2900 88-118 8-14 استیل استیل 2 - 2 دانلود