راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
IDROGO 80-20 T
سه فاز 2 2900 34/8-66 2/4-6 استیل 304 تکنوپلیمر - - 1 1/4 دانلود
IDROGO 80-12 M
تک فاز 1/2 2900 23/2-44 2/4-6 استیل 304 تکنوپلیمر - - 1 1/4 دانلود
IDROGO 40/15 T
سه فاز 1/5 2900 45/7-70/3 1/8-3/6 استیل 304 تکنوپلیمر - - 1 1/4 دانلود
IDROGO 40/15 M
تک فاز 1/5 2900 45/7-70/3 1/8-3/6 استیل 304 تکنوپلیمر - - 1 1/4 دانلود
IDROGO 40/15 M A
تک فاز 1/5 2900 45/7-70/3 1/8-3/6 استیل 304 تکنوپلیمر - - 1 1/4 دانلود
IDROGO 40/12 M
تک فاز 1/2 2900 39/2-60/2 1/8-3/6 استیل 304 تکنوپلیمر - - 1 1/4 دانلود
IDROGO 40/12 M A
تک فاز 1/2 2900 39/2-60/2 1/8-3/6 استیل 304 تکنوپلیمر - - 1 1/4 دانلود
IDROGO 40/10 M
تک فاز 1 2900 32/6-50/2 1/8-3/6 استیل 304 تکنوپلیمر - - 1 1/4 دانلود
IDROGO 40/10 M A
تک فاز 1 2900 32/6-50/2 1/8-3/6 استیل 304 تکنوپلیمر - - 1 1/4 دانلود