راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 2900 دور پمپیران مدل EN 100-160/18.5 KW
سه فاز 25 2900 13-20 150-300 چدن چدن 5 - 4 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 2900 دور پمپیران مدل EN 100-160/22 KW
سه فاز 30 2900 16/7-23/8 150-300 چدن چدن 5 - 4 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 2900 دور پمپیران مدل EN 100-160/30 KW
سه فاز 40 2900 16/5-31/5 150-350 چدن چدن 5 - 4 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 2900 دور پمپیران مدل EN 100-200/37 KW
سه فاز 50 2900 22/5-40 150-300 چدن چدن 5 - 4 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 2900 دور پمپیران مدل EN 100-200/45 KW
سه فاز 60 2900 30-45 150-300 چدن چدن 5 - 4 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 2900 دور پمپیران مدل EN 100-200/55 KW
سه فاز 75 2900 29-58 150-350 چدن چدن 5 - 4 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 2900 دور پمپیران مدل EN 100-250/55 KW
سه فاز 75 2900 33-69 100-300 چدن چدن 5 - 4 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 2900 دور پمپیران مدل EN 100-250/75 KW
سه فاز 100 2900 40-82 100-350 چدن چدن 5 - 4 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 2900 دور پمپیران مدل EN 100-250/90 KW
سه فاز 120 2900 53-89 100-350 چدن چدن 5 - 4 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 2900 دور پمپیران مدل EN 125-200/45 KW
سه فاز 60 2900 33/5-41 100-300 چدن چدن 6 - 5 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 2900 دور پمپیران مدل EN 125-200/55 KW
سه فاز 75 2900 30-45/6 100-400 چدن چدن 6 - 5 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 2900 دور پمپیران مدل EN 125-200/75 KW
سه فاز 100 2900 32/2-55/2 100-450 چدن چدن 6 - 5 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 2900 دور پمپیران مدل EN 80-250/75 KW
سه فاز 100 2900 56-92 50-250 چدن چدن 4 - 3 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 2900 دور پمپیران مدل EN 65-250/45 KW
سه فاز 60 2900 41-86 40-160 چدن چدن 3 - 2 1/2 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 2900 دور پمپیران مدل EN 65-250/55 KW
سه فاز 75 2900 63-93 40-160 چدن چدن 3 - 2 1/2 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 2900 دور پمپیران مدل EN 80-160/11 KW
سه فاز 15 2900 12/1-23/3 50-200 چدن چدن 4 - 3 دانلود