راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
SP-6
سه فاز 50 1550 3/1-28 50-300 چدن استیل 304 6 - 6 دانلود
SP-4
سه فاز 40 1950 2/6-34/5 20-160 چدن استیل 304 4 - 4 دانلود
SP-2
سه فاز 12/5 2900 3/5-35/6 10-45 چدن استیل 304 2 - 2 دانلود
SP-8
سه فاز 100 1450 5-35/5 100-580 چدن چدن 8 - 8 دانلود
SP-6
سه فاز 50 1550 3/1-28 50-300 چدن چدن 6 - 6 دانلود
SP-4
سه فاز 40 1950 2/6-34/5 20-160 چدن چدن 4 - 4 دانلود
SP-2
سه فاز 12/5 2900 3/5-35/6 10-45 چدن چدن 2 - 2 دانلود