راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 2900 دور پمپیران مدل EN 100-200/37 KW
سه فاز 50 2900 22/5-40 150-300 چدن چدن 5 - 4 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 2900 دور پمپیران مدل EN 100-200/45 KW
سه فاز 60 2900 30-45 150-300 چدن چدن 5 - 4 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 2900 دور پمپیران مدل EN 100-200/55 KW
سه فاز 75 2900 29-58 150-350 چدن چدن 5 - 4 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 2900 دور پمپیران مدل EN 100-250/55 KW
سه فاز 75 2900 33-69 100-300 چدن چدن 5 - 4 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 2900 دور پمپیران مدل EN 100-250/75 KW
سه فاز 100 2900 40-82 100-350 چدن چدن 5 - 4 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 2900 دور پمپیران مدل EN 100-250/90 KW
سه فاز 120 2900 53-89 100-350 چدن چدن 5 - 4 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 2900 دور پمپیران مدل EN 125-200/45 KW
سه فاز 60 2900 33/5-41 100-300 چدن چدن 6 - 5 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 2900 دور پمپیران مدل EN 125-200/55 KW
سه فاز 75 2900 30-45/6 100-400 چدن چدن 6 - 5 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 2900 دور پمپیران مدل EN 125-200/75 KW
سه فاز 100 2900 32/2-55/2 100-450 چدن چدن 6 - 5 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 2900 دور پمپیران مدل EN 80-250/75 KW
سه فاز 100 2900 56-92 50-250 چدن چدن 4 - 3 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 2900 دور پمپیران مدل EN 80-160/22 KW
سه فاز 30 2900 19/2-36/3 50-250 چدن چدن 4 - 3 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 2900 دور پمپیران مدل EN 80-200/22 KW
سه فاز 30 2900 20-40 80-200 چدن چدن 4 - 3 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 2900 دور پمپیران مدل EN 80-200/30 KW
سه فاز 40 2900 24-51 80-240 چدن چدن 4 - 3 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 2900 دور پمپیران مدل EN 80-200/37 KW
سه فاز 50 2900 31/5-56/5 80-240 چدن چدن 4 - 3 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 2900 دور پمپیران مدل EN 80-250/45 KW
سه فاز 60 2900 53-71 50-200 چدن چدن 4 - 3 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 2900 دور پمپیران مدل EN 80-250/55 KW
سه فاز 75 2900 44-78 50-250 چدن چدن 4 - 3 دانلود