راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
CBT 800.00
سه فاز 7/5 2900 51/6-76/5 6-24 چدن نوریل 2 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ سانتریفیوژ دو پروانه EBARA مدل CDA 75M
تک فاز 0/75 2900 17-33 1/2-4/8 چدن تکنوپلیمر 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ سانتریفیوژ دو پروانه EBARA مدل CDA 75T
سه فاز 0/75 2900 17-33 1/2-4/8 چدن تکنوپلیمر 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ سانتریفیوژ دو پروانه EBARA مدل CDA 100T
سه فاز 1 2900 27-37 2/4-4/8 چدن تکنوپلیمر 1 - 1 دانلود
پمپ طبقاتی افقی پمپیران مدل WKL 80/4a
سه فاز 150 2900 176-246 70-140 چدن چدن 4 - 3 دانلود
پمپ طبقاتی افقی پمپیران مدل WKL 80/3
سه فاز 150 2900 152-202 70-140 چدن چدن 4 - 3 دانلود
پمپ طبقاتی افقی پمپیران مدل WKL 80/3a
سه فاز 120 2900 142-193/5 70-140 چدن چدن 4 - 3 دانلود
پمپ طبقاتی افقی پمپیران مدل WKL 80/3a
سه فاز 100 2900 120-174 70-140 چدن چدن 4 - 3 دانلود
پمپ طبقاتی افقی پمپیران مدل WKL 80/2
سه فاز 100 2900 101-134/5 70-140 چدن چدن 4 - 3 دانلود
پمپ طبقاتی افقی پمپیران مدل WKL 80/2a
سه فاز 75 2900 88-123 70-140 چدن چدن 4 - 3 دانلود
پمپ طبقاتی افقی پمپیران مدل WKL 80/2a
سه فاز 60 2900 73-109/5 70-140 چدن چدن 4 - 3 دانلود
پمپ طبقاتی افقی پمپیران مدل WKL 80/1
سه فاز 50 2900 51-67/5 70-140 چدن چدن 4 - 3 دانلود
پمپ طبقاتی افقی پمپیران مدل WKL 80/1a
سه فاز 40 2900 47-64/5 70-140 چدن چدن 4 - 3 دانلود
پمپ طبقاتی افقی پمپیران مدل WKL 80/1a
سه فاز 25 2900 36-43/5 70-140 چدن چدن 4 - 3 دانلود
پمپ طبقاتی افقی پمپیران مدل WKL 80/1a
سه فاز 25 2900 36-43/5 70-110 چدن چدن 4 - 3 دانلود
پمپ طبقاتی افقی پمپیران مدل WKL 65/5
سه فاز 75 2900 196-244 45-70 چدن چدن 3 - 2 1/2 دانلود