راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
الکتروپمپ لجنکش چدنی لئو مدل QDX 40-5.5-1.1A
سه فاز 1/5 2900 5/3-6/2 1/5-39 چدن نوریل - - 3 دانلود
الکتروپمپ لجنکش چدنی لئو مدل QDX 15-14-1.1A
سه فاز 1/5 2900 4/4-14/9 1/5-28/5 چدن نوریل - - 2 1/2 دانلود
الکتروپمپ لجنکش چدنی لئو مدل QDX 15-10-0.75A
سه فاز 1 2900 3/8-10/9 1/5-27 چدن نوریل - - 2 دانلود
الکتروپمپ لجنکش چدنی لئو مدل QDX 10-18-1.1A
سه فاز 1/5 2900 9-25/5 1/5-15 چدن نوریل - - 2 دانلود
الکتروپمپ لجنکش چدنی لئو مدل QDX 10-10-0.55A
سه فاز 0/75 2900 6/3-15/2 1/5-15 چدن نوریل - - 2 دانلود
الکتروپمپ لجنکش چدنی لئو مدل QDX 6-18-0.75A
سه فاز 1 2900 8/6-19/2 1/5-15 چدن نوریل - - 1 1/2 دانلود
الکتروپمپ لجنکش چدنی لئو مدل QDX 3-18-0.55A
سه فاز 0/75 2900 7-19/2 1/5-10/5 چدن نوریل - - 1 دانلود
الکتروپمپ لجنکش چدنی لئو مدل QDX 1.5-32-0.75A
سه فاز 1 2900 8/5-31/5 1/5-9 چدن نوریل - - 1 دانلود
WB 25/4
سه فاز 10 2900 12-24 15-55 چدن چدن - - 4 دانلود
WB 25/3
سه فاز 10 2900 12-24 10-30 چدن چدن - - 3 دانلود
WB 25/2
سه فاز 10 2900 12-24 5-15 چدن چدن - - 2 دانلود
VN 9.6
سه فاز 3 2900 20/5-62 5-14 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
VN 9.4
سه فاز 2 2900 15-42/5 5-14 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
VN 9.3
سه فاز 1/5 2900 11-31/5 5-14 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
VN 9.6 F
تک فاز 3 2900 20/5-62 5-14 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
VN 9.4 F
تک فاز 2 2900 15-42/5 5-14 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود