پروژه کارخانه ماموت
کارفرما : شرکت ماموت - سال انجام : 1396
پروژه کارخانه ماموت

ساخت و راه‌اندازی بوستر پمپ‌های آبرسانی و آتش‌نشانی

پروژه کارخانه هنکل
کارفرما : شرکت هنکل - سال انجام : 1395
پروژه کارخانه هنکل

طراحی، ساخت، اجراء و راه‌اندازی بوستر پمپ‌های آتش‌نشانی

پروژه مرکز خرید و تفریحی کیامال
کارفرما : جناب آقای مهندس کیایی - سال انجام : 1397
پروژه مرکز خرید و تفریحی کیامال

طراحی، ساخت و راه‌اندازی بوستر پمپ‌های آبرسانی، آتش‌نشانی و الکتروپمپ‌های سیرکوله

مجتمع تجاری و اقامتی امام رضا(ع)
کارفرما : شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه - سال انجام : 1399
مجتمع تجاری و اقامتی امام رضا(ع)

طراحی، ساخت و راه‌اندازی بوستر پمپ‌های آبرسانی، آتش‌نشانی و الکتروپمپ‌های سیرکوله

پروژه مسکونی 557 واحدی ( فدک )
کارفرما : فولاد مبارکه اصفهان - سال انجام : 1392
پروژه مسکونی 557 واحدی ( فدک )

طراحی، ساخت و راه‌اندازی بوستر پمپ‌های آبرسانی، آتش‌نشانی و الکتروپمپ‌های سیرکوله

سیمان خمسه زنجان
کارفرما : سیمان خمسه زنجان - سال انجام : 1394
سیمان خمسه زنجان

ساخت و راه‌اندازی بوستر پمپ‌های آبرسانی و آتش‌نشانی