راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
الکتروپمپ خطی سه دور SHIMGE مدل XPS 32-8F-200
1 0.32 2-6/8 2-8/5 چدن ضد زنگ تکنو پلیمر 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ خطی سه دور SHIMGE مدل XPS 32-8-180
1 0.32 2-6/8 2-8/5 چدن ضد زنگ تکنو پلیمر 1 1/4 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ خطی سه دور SHIMGE مدل XPS 25-8-180
1 0.27 2-7 2-7 چدن ضد زنگ تکنو پلیمر 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ خطی چدنی VITO مدل VIC 32-12/180X
تک فاز 0.19 1450 1/9-11 2-6/5 چدن پلیمر ویژه 1 1/4 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ خطی چدنی VITO مدل VIC 32-8/180X
تک فاز 0.19 1450 1/8-7/3 3/3-6/6 چدن پلیمر ویژه 1 1/4 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ خطی چدنی VITO مدل VIC 25-12/180X
تک فاز 0.19 1450 1/9-11 2-6/5 چدن پلیمر ویژه 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ خطی چدنی VITO مدل VIC 32-6/180H
تک فاز 0.05 1450 2/2-5/7 0/6-2/8 چدن پلیمر ویژه 1 1/4 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ خطی سه دور چدنی VITO مدل VNC 25-15/180
تک فاز 0.36 سه دور 5/5-13 0/7-4 چدن کامپوزیت پلی پروپیلن 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ خطی سه دور چدنی VITO مدل VNC 25-12/180
تک فاز 0.32 سه دور 5-11/7 0/5-3/2 چدن کامپوزیت پلی پروپیلن 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ خطی سه دور چدنی VITO مدل VNC 32-8/180
تک فاز 0.24 سه دور 2-7/3 1-9/3 چدن کامپوزیت پلی پروپیلن 1 1/4 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ خطی سه دور چدنی VITO مدل VNC 25-8/180
تک فاز 0.24 سه دور 2-7/3 1-9/3 چدن کامپوزیت پلی پروپیلن 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ خطی سه دور چدنی VITO مدل VNC 32-6/180
تک فاز 0.12 سه دور 2/2-5/3 0/5-3 چدن کامپوزیت پلی پروپیلن 1 1/4 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ خطی تک دور چدنی VITO مدل VNC 32-20/225
تک فاز 1.5 1450 9-18 3-20 چدن استنلس استیل 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ خطی تک دور چدنی VITO مدل VNC 32-17/225
تک فاز 1 1450 8-16 2/5-16/5 چدن استنلس استیل 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ خطی پکیجی VITO مدل VBC 25-7 W
تک فاز 0.16 سه دور 1/2-6/7 0/4-2/2 استاتور آلومینیوم کامپوزیت پلی پروپیلن 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ خطی پکیجی VITO مدل VBC 25-6 W
تک فاز 0.12 سه دور 1/1-6/3 0/3-1/9 استاتور آلومینیوم کامپوزیت پلی پروپیلن 1 - 1 دانلود