راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل EBARA مدل 3D4 65-200/3
سه فاز 4 1450 10/6-15/8 21-63 چدن استیل 304 3 - 2 1/2 دانلود
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل EBARA مدل 3D4 65-200/2.2
سه فاز 3 1450 8/3-13/9 21-63 چدن استیل 304 3 - 2 1/2 دانلود
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل EBARA مدل 3D4 65-160/1.5
سه فاز 2 1450 4/9-9/2 21-63 چدن استیل 304 3 - 2 1/2 دانلود
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل EBARA مدل 3D4 50-200/1.5
سه فاز 2 1450 9/2-13/3 12-36 چدن استیل 304 2 1/2 - 2 دانلود
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل EBARA مدل 3D4 50-160/1.1
سه فاز 1.5 1450 6-9/1 12-36 چدن استیل 304 2 1/2 - 2 دانلود
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل EBARA مدل 3D4 40-200/1.5
سه فاز 2 1450 15/2-17/7 6-18 چدن استیل 304 2 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل EBARA مدل 3D4 40-200/1.1
سه فاز 1.5 1450 10/6-13/2 6-18 چدن استیل 304 2 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل EBARA مدل 3D4 32-200/0.75
سه فاز 0.75 1450 13/2-17/1 3-10/5 چدن استیل 304 2 - 1 1/4 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 1450 دور پمپیران مدل EN 300-500/400 KW
سه فاز 530 1450 70-91/5 550-1550 چدن چدن 14 - 12 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 1450 دور پمپیران مدل EN 300-500/355 KW
سه فاز 470 1450 64/5-88 550-1550 چدن چدن 14 - 12 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 1450 دور پمپیران مدل EN 300-500/315 KW
سه فاز 420 1450 66-81 550-1300 چدن چدن 14 - 12 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 1450 دور پمپیران مدل EN 300-500/260 KW
سه فاز 350 1450 56-74 550-1300 چدن چدن 14 - 12 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 1450 دور پمپیران مدل EN 300-35/132 KW
سه فاز 180 1450 17-33/5 600-1800 چدن چدن 12 - 12 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 1450 دور پمپیران مدل EN 300-35/110 KW
سه فاز 150 1450 13/8-31 600-1800 چدن چدن 12 - 12 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 1450 دور پمپیران مدل EN 250-50/315 KW
سه فاز 180 1450 21-45/2 400-1200 چدن چدن 12 - 10 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 1450 دور پمپیران مدل EN 300-35/90 KW
سه فاز 120 1450 11-27/5 600-1800 چدن چدن 12 - 12 دانلود