راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 1450 دور پمپیران مدل EN 300-35/110 KW
سه فاز 150 1450 13/8-31 600-1800 چدن چدن 12 - 12 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 1450 دور پمپیران مدل EN 300-35/132 KW
سه فاز 180 1450 17-33/5 600-1800 چدن چدن 12 - 12 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 1450 دور پمپیران مدل EN 300-500/260 KW
سه فاز 350 1450 56-74 550-1300 چدن چدن 14 - 12 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 1450 دور پمپیران مدل EN 300-500/315 KW
سه فاز 420 1450 66-81 550-1300 چدن چدن 14 - 12 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 1450 دور پمپیران مدل EN 300-500/355 KW
سه فاز 470 1450 64/5-88 550-1550 چدن چدن 14 - 12 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 1450 دور پمپیران مدل EN 300-500/400 KW
سه فاز 530 1450 70-91/5 550-1550 چدن چدن 14 - 12 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 1450 دور پمپیران مدل EN 250-40/200 KW
سه فاز 272 1450 35-53/5 400-1200 چدن چدن 12 - 10 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 1450 دور پمپیران مدل EN 250-50/250 KW
سه فاز 340 1450 32-74 400-1400 چدن چدن 12 - 10 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 1450 دور پمپیران مدل EN 300-35/75 KW
سه فاز 100 1450 14-24 600-1500 چدن چدن 12 - 12 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 1450 دور پمپیران مدل EN 300-35/90 KW
سه فاز 120 1450 11-27/5 600-1800 چدن چدن 12 - 12 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 1450 دور پمپیران مدل EN 250-50/315 KW
سه فاز 180 1450 21-45/2 400-1200 چدن چدن 12 - 10 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 1450 دور پمپیران مدل EN 250-30/45 KW
سه فاز 60 1450 8-21 300-1100 چدن چدن 10 - 10 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 1450 دور پمپیران مدل EN 250-30/55 KW
سه فاز 75 1450 10/8-24/5 300-1100 چدن چدن 10 - 10 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 1450 دور پمپیران مدل EN 250-40/75 KW
سه فاز 100 1450 17-33/1 400-1000 چدن چدن 12 - 10 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 1450 دور پمپیران مدل EN 250-40/90 KW
سه فاز 120 1450 23/5-39 400-1000 چدن چدن 12 - 10 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه و کوپله غیر مستقیم 1450 دور پمپیران مدل EN 250-40/132 KW
سه فاز 180 1450 21-45/2 400-1200 چدن چدن 12 - 10 دانلود