راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
الکترو پمپ آتش نشانی فهرست شده کلاس تصرف S3 شرکت WATEX مدل WE 100-260-1000GPM/6.6-9.6BAR
سه فاز 120 2900 66-96 204-317 چدن برنز 5 - 4 دانلود
الکترو پمپ آتش نشانی فهرست شده کلاس تصرف S3 شرکت WATEX مدل WE 100-260-1000GPM/5.7-8.4BAR
سه فاز 120 2900 57-84 204-318 چدن برنز 5 - 4 دانلود
الکترو پمپ آتش نشانی فهرست شده کلاس تصرف S3 شرکت WATEX مدل WE 100-260-750GPM/7.1-9.6BAR
سه فاز 100 2900 71-96 153-238 چدن برنز 5 - 4 دانلود
الکترو پمپ آتش نشانی فهرست شده کلاس تصرف S3 شرکت WATEX مدل WE 100-315-750GPM/9.2-14BAR
سه فاز 180 2900 92-140 153-238 چدن برنز 5 - 4 دانلود
الکترو پمپ آتش نشانی فهرست شده کلاس تصرف S3 شرکت WATEX مدل WE 100-315-500GPM/10.6-15.6BAR
سه فاز 150 2900 106-156 102-159 چدن برنز 5 - 4 دانلود
الکترو پمپ آتش نشانی فهرست شده کلاس تصرف S3 شرکت WATEX مدل WE 100-260-450GPM/5.5-7.2BAR
سه فاز 60 2900 55-72 92-143 چدن برنز 5 - 4 دانلود
الکترو پمپ آتش نشانی فهرست شده کلاس تصرف S3 شرکت WATEX مدل WE 80-315-400GPM/9.2-14BAR
سه فاز 100 2900 92-140 82-127 چدن برنز 4 - 3 دانلود
الکترو پمپ آتش نشانی فهرست شده کلاس تصرف S3 شرکت WATEX مدل WE 80-260-300GPM/6.4-9.2
سه فاز 60 2900 64-92 61-95 چدن برنز 4 - 3 دانلود
الکترو پمپ آتش نشانی فهرست شده کلاس تصرف S3 شرکت WATEX مدل WE 65-315-300GPM/7.6-11.3BAR
سه فاز 75 2900 76-113 62-95 چدن برنز 3 - 2 1/2 دانلود
الکترو پمپ آتش نشانی فهرست شده کلاس تصرف S3 شرکت WATEX مدل WE 65-260-250GPM/4.9-7BAR
سه فاز 40 2900 49-70 51-79/5 چدن برنز 3 - 2 1/2 دانلود
الکترو پمپ آتش نشانی فهرست شده کلاس تصرف S3 شرکت WATEX مدل WE 50-260-200GPM/5.2-7.8BAR
سه فاز 40 2900 78-110 31-48 چدن برنز 2 1/2 - 2 دانلود
الکترو پمپ آتش نشانی فهرست شده کلاس تصرف S3 شرکت WATEX مدل WE 50-315-150GPM/7.8-11BAR
سه فاز 40 2900 78-110 31-48 چدن برنز 2 1/2 - 2 دانلود
الکترو پمپ آتش نشانی فهرست شده کلاس تصرف S3 شرکت ALAMAN مدل EH53315-150/8.5-11BAR
سه فاز 25 2900 85-110 31-48 چدن برنز 2 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکترو پمپ آتش نشانی فهرست شده کلاس تصرف S3 شرکت ALAMAN مدل EH53315-150/6-8.5BAR
سه فاز 20 2900 60-85 31-48 چدن برنز 2 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکترو پمپ آتش نشانی فهرست شده کلاس تصرف S3 شرکت ALAMAN مدل EH53315-150/5.5-6BAR
سه فاز 15 2900 55-60 31-48 چدن برنز 2 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکترو پمپ آتش نشانی فهرست شده کلاس تصرف S3 شرکت ALAMAN مدل EH53315-100/8.5-11BAR
سه فاز 15 2900 60-85 20/5-32 چدن برنز 2 1/2 - 1 1/2 دانلود