راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
WL-HLLF200M
تک فاز 2 2900 6-18 6-27 فایبرگلاس فایبرگلاس 2 - 2 دانلود
WL-HLLF150M
تک فاز 1/5 2900 6-18 5-22 فایبرگلاس فایبرگلاس 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
WL-HLLF100M
تک فاز 1 2900 6-14 7/5-18 فایبرگلاس فایبرگلاس 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
WL-BHP300T
سه فاز 3 2900 10-20 15-39 فایبرگلاس فایبرگلاس 2 - 2 دانلود
WL-KP1106
تک فاز 1/5 2900 6-16 2-19 فایبرگلاس فایبرگلاس 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
WL-KP856
تک فاز 1/2 2900 6-12 2-15 فایبرگلاس فایبرگلاس 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
WL-KP556
تک فاز 0/75 2900 6-10 3-10 فایبرگلاس فایبرگلاس 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
WL-HLLF075M
تک فاز 0/75 2900 6-12 5-14 فایبرگلاس فایبرگلاس 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
WL-BHP200M
تک فاز 2 2900 8-20 5-37 فایبرگلاس فایبرگلاس 2 - 2 دانلود