راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
الکتروپمپ کفکش چدنی لئو مدل QDX 1.5-15-0.37A
سه فاز 0/5 2900 8-15/6 1/5-6 چدن نوریل - - 1 دانلود
B 120/4
سه فاز 20 2900 60-110 15-60 چدن چدن - - 4 دانلود
B 105/4
سه فاز 17/5 2900 52-100 15-60 چدن چدن - - 4 دانلود
B 90/4
سه فاز 17/5 2900 45-84 15-60 چدن چدن - - 4 دانلود
B 75/4
سه فاز 17/5 2900 37-72 15-60 چدن چدن - - 4 دانلود
B 60/4
سه فاز 12/5 2900 30-57 15-60 چدن چدن - - 4 دانلود
B 45/4
سه فاز 12/5 2900 22-43 15-60 چدن چدن - - 4 دانلود
B 30/4
سه فاز 10 2900 15-28 15-60 چدن چدن - - 4 دانلود
B 150/3
سه فاز 20 2900 75-142 5-35 چدن چدن - - 3 دانلود
B 120/3
سه فاز 17/5 2900 60-113 5-35 چدن چدن - - 3 دانلود
B 90/3
سه فاز 12/5 2900 45-86 5-35 چدن چدن - - 3 دانلود
B 75/3
سه فاز 12/5 2900 37-73 5-35 چدن چدن - - 3 دانلود
B 60/3
سه فاز 10 2900 30-57 5-35 چدن چدن - - 3 دانلود
B 50/3
سه فاز 10 2900 25-48 5-35 چدن چدن - - 3 دانلود
B 30/3
سه فاز 5/5 2900 15-28 5-35 چدن چدن - - 3 دانلود
B 180/2
سه فاز 20 2900 90-168 6-20 چدن چدن - - 2 دانلود