راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
B 150/2
سه فاز 17/5 2900 75-138 6-20 چدن چدن - - 2 دانلود
B 120/2
سه فاز 12/5 2900 60-115 6-20 چدن چدن - - 2 دانلود
B 90/2
سه فاز 12/5 2900 45-84 6-20 چدن چدن - - 2 دانلود
B 75/2
سه فاز 12/5 2900 37-71 6-20 چدن چدن - - 2 دانلود
B 60/2
سه فاز 10 2900 30-58 6-20 چدن چدن - - 2 دانلود
B 50/2
سه فاز 10 2900 25-47 6-20 چدن چدن - - 2 دانلود
B 30/2
سه فاز 5/5 2900 15-27 6-20 چدن چدن - - 2 دانلود
DOC 7
تک فاز 0/75 2900 3/7-11/1 0-13/5 نوریل نوریل - - 1 1/4 دانلود
DOC 3
تک فاز 0/33 2900 2-6/9 0-8/1 نوریل نوریل - - 1 1/4 دانلود
DIWA 15 T
سه فاز 2 2900 5/3-20/6 0-25/2 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/2 دانلود
DIWA 11
تک فاز 1/5 2900 4-16/1 0-22/5 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/2 دانلود
DIWA 11 T
سه فاز 1/5 2900 4-16/1 0-22/5 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/2 دانلود
DIWA 07
تک فاز 1 2900 3/9-14 0-19/5 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/2 دانلود
DIWA 05 T
سه فاز 0/75 2900 3/8-10/9 0-15 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/2 دانلود
DIWA 05
تک فاز 0/75 2900 3/8-10/9 0-15 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/2 دانلود
BEST 5T
سه فاز 2 2900 6-16/1 4/8-19/8 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/2 دانلود