راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 20-17
سه فاز 25 2900 181-247 8-24 استیل 304 استیل 304 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 20-10
سه فاز 15 2900 105-144 8-24 استیل 304 استیل 304 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 20-6
سه فاز 10 2900 62-83 8-24 استیل 304 استیل 304 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 20-5
سه فاز 7/5 2900 52-72 8-24 استیل 304 استیل 304 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 15-17
سه فاز 20 2900 185-234 6-18 استیل 304 استیل 304 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 15-14
سه فاز 15 2900 151-192 6-18 استیل 304 استیل 304 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 15-10
سه فاز 15 2900 109-138 6-18 استیل 304 استیل 304 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 15-8
سه فاز 10 2900 86-110 6-18 استیل 304 استیل 304 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 15-6
سه فاز 7/5 2900 64-82 6-18 استیل 304 استیل 304 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 15-4
سه فاز 5/5 2900 43-55 6-18 استیل 304 استیل 304 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 10-22
سه فاز 10 2900 108-200 4-10 استیل 304 استیل 304 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 10-20
سه فاز 10 2900 95-171 4-10 استیل 304 استیل 304 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 10-16
سه فاز 7/5 2900 78-144 4-10 استیل 304 استیل 304 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 10-12
سه فاز 5/5 2900 57-108 4-10 استیل 304 استیل 304 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 10-10
سه فاز 5/5 2900 50-90 4-10 استیل 304 استیل 304 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR 5-12
سه فاز 3 2900 59-79 2-6 استیل 304 استیل 304 1 1/4 - 1 1/4 دانلود