راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
الکتروپمپ سانتریفیوژ دو پروانه EBARA مدل CDA 150M
تک فاز 1/5 2900 33/4-48/8 2/4-5/4 چدن برنج 1 1/4 - 1 دانلود
الکتروپمپ سانتریفیوژ دو پروانه EBARA مدل CDA 150T
سه فاز 1/5 2900 33/4-48/8 2/4-5/4 چدن برنج 1 1/4 - 1 دانلود
الکتروپمپ سانتریفیوژ دو پروانه EBARA مدل CDA 200M
تک فاز 2 2900 40/3-58/6 2/4-6 چدن برنج 1 1/4 - 1 دانلود
الکتروپمپ سانتریفیوژ دو پروانه EBARA مدل CDA 200T
سه فاز 2 2900 40/3-58/6 2/4-6 چدن برنج 1 1/4 - 1 دانلود
الکتروپمپ سانتریفیوژ دو پروانه EBARA مدل CDA 300T
سه فاز 3 2900 44/6-59/3 3-6/6 چدن برنج 1 1/4 - 1 دانلود
الکتروپمپ سانتریفیوژ دو پروانه EBARA مدل CDA 400T
سه فاز 4 2900 53/5-64/8 4/8-10/2 چدن برنج 1 1/2 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ سانتریفیوژ دو پروانه EBARA مدل CDA 550T
سه فاز 5/5 2900 58/3-73/9 4/8-11/4 چدن برنج 1 1/2 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 1-2
سه فاز 0/5 2900 1-13 1/2-2 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 1-3
سه فاز 0/5 2900 10-19 1/2-2 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 1-4
سه فاز 0/5 2900 14-22 1/2-2 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 1-5
سه فاز 0/5 2900 19-29 1/2-2 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 1-6
سه فاز 0/5 2900 23-34 1/2-2 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 1-7
سه فاز 0/5 2900 27-40 1/2-2 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 1-8
سه فاز 1 2900 30-46 1/2-2 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 1-9
سه فاز 1 2900 34-51 1/2-2 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 1-10
سه فاز 1 2900 38-57 1/2-2 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود