راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
الکتروپمپ طبقاتی عمودی تمام استیل لئو مدل LVS 5-16
سه فاز 3 2900 78-105 2-6 استیل 304 استیل 304 1 1/4 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی تمام استیل لئو مدل LVS 4-16
سه فاز 4 2900 78-144 2-7 استیل 304 استیل 304 1 1/4 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی تمام استیل لئو مدل LVS 3-36
سه فاز 4 2900 149-221 1/6-3/6 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی تمام استیل لئو مدل LVS 3-31
سه فاز 4 2900 128-191 1/6-3/6 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی تمام استیل لئو مدل LVS 3-27
سه فاز 3 2900 110-164 1/6-3/6 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی تمام استیل لئو مدل LVS 3-23
سه فاز 3 2900 95-141 1/6-3/6 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی تمام استیل لئو مدل LVS 1-36
سه فاز 3 2900 171-220 0/6-1/8 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی تمام استیل لئو مدل LVS 1-30
سه فاز 2 2900 140-181 0/6-1/8 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی تمام استیل لئو مدل LVS 1-25
سه فاز 2 2900 118-152 0/6-1/8 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی تمام استیل لئو مدل LVS 1-23
سه فاز 1/5 2900 103-136 0/6-1/8 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی تمام استیل لئو مدل LVS 1-19
سه فاز 1/5 2900 87-114 0/6-1/8 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی تمام استیل لئو مدل LVS 1-17
سه فاز 1/5 2900 79-102 0/6-1/8 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ سانتریفیوژ دو پروانه EBARA مدل CDA 75M
تک فاز 0/75 2900 17-33 1/2-4/8 چدن تکنوپلیمر 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ سانتریفیوژ دو پروانه EBARA مدل CDA 75T
سه فاز 0/75 2900 17-33 1/2-4/8 چدن تکنوپلیمر 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ سانتریفیوژ دو پروانه EBARA مدل CDA 100T
تک فاز 1 2900 27-37 2/4-4/8 چدن تکنوپلیمر 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ سانتریفیوژ دو پروانه EBARA مدل CDA 100M
تک فاز 1 2900 27-37 2/4-4/8 چدن تکنوپلیمر 1 - 1 دانلود