نصب شیر اطمینان در بوسترپمپ های آتش نشانی در چه صورتی الزامیست؟

نصب شیر اطمینان در بوسترپمپ های آتش نشانی در چه صورتی الزامیست؟سوال : نصب شیر اطمینان در بوسترپمپ های آتش نشانی در چه صورتی الزامیست؟

 1. نصب آن در همه حال الزامیست.
2. در صورتیکه فشار، نزدیک به فشار نقطه Shut Off برسد.
3. در صورتیکه فشار در نقطه Shut Off بالاتر از ماکزیمم فشار تجهیزات باشد.
4. در صورتیکه فشار بالاتر از فشار نقطه کاری پمپ باشد. 

 پاسخ سوال :

طبق دستورالعمل ساخت بوسترپمپ های آتش نشانی در 2 کلاس تصرف S1 و S2 ، در صورتی که فشار در نقطه Shut Off ( جریان صفر سیستم )، بالاتر از بیشینه فشار قابل تحمل توسط اجزای سیستم باشد، استفاده از شیر اطمینان بر روی کلکتور خروجی با ساز و کاری مناسب جهت تخلیه آب، الزامی است. در صورت استفاده از مخزن آبرسانی و آتش نشانی به صورت مشترک، برگشت آب خروجی از شیر اطمینان به داخل مخزن بلامانع است. در غیر این صورت، خروجی این شیر باید به نحو مناسب به فاضلاب یا سیستم جمع آوری آب های سطحی، تخلیه شود.

4.27.5.1 Where a centrifugal type pressure maintenance pump has a total discharge pressure with the pump operating at shut off exceeding the working pressure rating of the fire protection equipment, or where a turbine vane ( peripheral ) type of pump is used, a relief valve sized to prevent overpressuring of the system shall be installed on the pump discharge to prevent damage to the fire protection system.


4.27.5.1 وقتی فشار کلی خروجی در پمپ‌های حفظ و کنترل فشار از نوع گریز از مرکز در حالت شات‌آف بیش از میزان فشار کاری تجهیزات محافظت از حریق باشد و یا وقتی از پمپ‌های توربینی استفاده می شود، یک شیر اطمینان با اندازه‌ای که از وارد آمدن فشار اضافی به سیستم جلوگیری می کند، در خروجی پمپ باید نصب شود تا از آسیب به سیستم محافظت از حریق جلوگیری شود.