الزامات در مکش منفی پمپ (هد مثبت Suction Head)

الزامات در مکش منفی پمپ (هد مثبت Suction Head) 

الزامات و روش نصب پمپ در حالت مکش مثبت

 

یکی از مشکلات بزرگ و تاثیرگذار در پمپ ها، اغلب در مکش پمپ اتفاق می افتد. معمولا دو نوع ارتفاع در مکش پمپ خواهیم داشت. در ادامه انواع هد استاتیکی در مکش پمپ و الزامات اجرائی مربوط به آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

انواع هد استاتیکی مکش پمپ :

1. هد مثبت (Suction head) : در صورتیکه سطح سیال مخزن، بالاتر از خط مرکزی چشمه مکش پمپ باشد.

2. هد منفی (Suction lift) : در صورتیکه سطح سیال مخزن، پایین تر از خط مرکزی چشمه مکش پمپ باشد.

 

با این تفاسیر، طبق نمونه تصویر بالا و با وجود مکش مثبت در قسمت ورودی پمپ نیاز به رعایت الزاماتی در مکش پمپ احساس می شود. این الزامات در چندین قسمت مثل: اتصالات، نوع تجهیزات، جانمایی تجهیزات و ... باید رعایت شود تا به شرایط ایده آل برسیم. در ادامه به تمامی شرایط اجرائی خواهیم پرداخت:

اگر مانند پمپ های کندانس، سیال از منبع تحت خلاء وارد پمپ شود، توصیه می شود که مسیر تعادل، به نحوی که در شکل مشخص شده است نصب شود. بخصوص در مواردی که ارتفاع مکش کم باشد. به این ترتیب هوا و حباب های گاز که همراه سیال وارد مسیر پمپاژ شده است از طریق این لوله دوباره به مخزن مکش می شود. لوله باید تا حد امکان نزدیک به ورودی پروانه پمپ وصل شده و به بالای مخزن خلاء باز گردد. قطر لوله به ظرفیت پمپ بستگی دارد و معمولاً بین 1 تا 2 اینچ است.

نقطه بالای محفظه پمپ (سوراخ هواگیری 6D) باید توسط یک لوله کوتاه به مسیر تعادل خلاء وصل شود تا پمپ قبل از راه اندازی هواگیری شود. روی این لوله شیر ضد خلاء E نصب می شود كه باید پس از هواگیری و قبل از راه اندازی بسته شود. شیر قطع و وصل اصلی مسیر تعادل A باید در زمان بهره برداری از پمپ کاملا باز باشد و فقط هنگام خاموش بودن پمپ بسته شود.

 

 .Sponsored by PERGAS co