دلیل مشاهده دود از قسمت stuffing box چیست؟

دلیل مشاهده دود از قسمت  stuffing box چیست؟



 

با وجود شفت پمپ که وظیفه انتقال نیروی گشتاوری از محرک به پروانه پمپ را دارد، باید از خروج سیال از Casing و ورود هوا به آن جلوگیری شود. به منظور جلوگیری از انتقال سیال بین قطعات ثابت و متحرک استفاده می شود.

پس به منظور جلوگیری از نشتی سیال تحت فشار موجود در بدنه پمپ، در الکتروپمپ‌های کوپله مستقیم و کوپله غیرمستقیم، ازآبندها استفاده می شود.

الکتروپمپ‌ کوپله مستقیم :

از انتقال و نشتی سیال موجود در بدنه پمپ به سمت الکتروموتور جلوگیری می کند.

الکتروپمپ‌ کوپله غیرمستقیم :

از انتقال و نشتی سیال موجود در بدنه پمپ به سمت فضای موتورخانه جلوگیری می کند.  

استاندارد API 682 مهمترین و قابل توجه ترین استانداردی است که در زمینه طراحی و ساخت مکانیکال سیل و تجهیزات آب بندی پمپ های API 610 مورد استفاده قرار می گیرد.

 

پکینگ ( Packing ) :     

در صورتیکه نشتی سیال مشکلات زیست محیطی به همراه نداشته باشد، از پکینک ها استفاده می کنیم. ( مثل آب و بیشتر در تاسیسات مکانیکی ).

پمپ خطی با آببند پکینگ

دلایل استفاده از پکینگ :

. ارزان بودن آب

. ارزان بودن این نوع آببندی

. ارزان بودن تعمیر، سرویس و نگهداری این نوع آببندی

NFPA 25: Check the fire pump packing gland for a slight discharge (slow drip) of water, adjusting the packing gland nuts as needed to achieve

approximately 1 drip per second. For safety purposes, the adjustment of the packing gland should be made while the pump is not running. Care should be exercised to ensure the glands are not tightened to the point of breaking.

گلند (عینکی ) که حلقه های پکینگ را فشرده می کنند، باید بررسی گردد تا بتوانند مقدار کمی آب را به صورت آهسته ( چکه چکه ) تخلیه کنند. همچنین مهره‌های گلند پکینگ باید به گونه‌ای تنظیم شوند که در هر ثانیه حدوداً یک قطره آبریزش داشته باشد. به دلایل مکانیکی، تنظیم گلند آب بندی در زمانی که پمپ خاموش است انجام شود. توجه کنید که گلندها به قدری سفت نشده باشند که دچار شکستگی شوند.

پکینگ - نخ گرافیت

 

 

 

   

 

سیل مکانیکی ( Mechanical Seal ) :

در صورتیکه نشتی سیال مشکلات زیست محیطی به همراه داشته باشد، از سیل مکانیکی استفاده می کنیم (مثل انواع اسیدها در صنعت).

طبق بند 2-4- دستورالعمل ساخت بوسترپمپ های آتش نشانی خواهیم داشت: آببندی پمپ های اطفاء حریق باید از نوع مکانیکی با طول عمر بالا باشد. استفاده از نخ گرافیتی جهت آببندی، مجاز نیست.

مکانیکال سیل ها نسبت به پکینگ ها دارای چند مزیت می باشند. این مزایا غالبا اختلاف قیمت چشمگیر در هزینه های اولیه را جبران می کند.

برخی از آنها عبارتند از :

. قوانین آلودگی محیط زیست رعایت می شود.

. هزینه سیال نشت شده کم می شود.

. پاکیزگی اطراف پمپ بیشتر می شود.

. از نشت مواد سمی جلوگیری می کند.

سیل مکانیکی