وظیفه شیر OS&Y و دلایل استفاده از آن در بوسترپمپ آتش‌نشانی

وظیفه شیر OS&Y و دلایل استفاده از آن در بوسترپمپ آتش‌نشانی 

 

طبق استاندارد NFPA20 خواهیم داشت:

در مکش پمپ یک شیر کشویی ( دروازه‌ای ) از نوع ساقه بلند ( OS&Y ) و فهرست شده باید نصب گردد.
الزاما باید از شیر کشویی ساقه متحرک یا OS&Y استفاده شود و شیر مجهز به کنترل سوپروایزری باشد.

حداقل الزامات تجهیزات مورد استفاده در سیستم اطفاء حریق :

 


شماتیک مجموعه پمپ نمونه به همراه متعلقات ( مخزن از نوع مشترک )

 

طبق استاندارد NFPA20 خواهیم داشت :

4.16.5.1 A listed outside screw and yoke ( OS&Y ) gate valve shall be installed in the suction pipe.

1-5-16-4 در مکش پمپ یک شیر کشویی ( دروازه‌ای ) از نوع ساقه بلند ( OS&Y )  و فهرست شده ( Listed ) باید نصب گردد.

الزاما باید از شیر کشویی ساقه متحرک یا OS&Y استفاده شود و شیر مجهز به کنترل سوپروایزری باشد.

4.17.8* A listed indicating gate or butterfly valve shall be installed on the fire protection system side of the pump discharge check valve.

4.17.8 یک شیر دروازه‌ای دارای نشانگر فهرست شده در سمت شیریکطرفه در قسمت خروجی پمپ اطفاء حریق باید نصب گردد.

The required placement of the valve in the suction line is intended to limit turbulence.

 • قرارگیری شیر در خط مکش به منظور محدود کردن تلاطم در نظر گرفته شده است.

4.17.8* A listed indicating gate or butterfly valve shall be installed on the fire protection system side of the pump discharge check valve.

4.17.8 یک شیر دروازه‌ای دارای نشانگر فهرست شده در سمت شیریکطرفه در قسمت خروجی پمپ اطفاء حریق باید نصب گردد.

 

 • While the “gate” in an outside screw and yoke (OS&Y) valve is outside the waterway when fully open and does not interfere with flow, the “butterfly” in a butterfly valve is always suspended in the pipe and causes turbulent flow.
 • در حالی که "دروازه" ( شیرOS&Y ) توسط ساقه مارپیچ کاملاً باز است، در مسیر جریان قرار ندارد و در جریان اختلال ایجاد نمی کند، "پروانه" در یک شیر پروانه ای همیشه در مسیر لوله معلق است و باعث آشفتگی جریان می شود.

 

 • The use of a butterfly valve is permitted if the valve is located at a sufficient distance from the suction flange of the pump.
 • زمانی استفاده از شیر پروانه‌ای مجاز است که شیر در فاصله کافی از فلنج مکش پمپ قرار داشته باشد.
 • By locating the butterfly valve 50 ft (15.3 m) or more away from the suction flange of the pump, the turbulence can be eliminated before the water reaches the suction flange.

  با قرار دادن شیر پروانه در فاصله 50 فوت (15/3 متر) یا بیشتر از فلنج ورودی پمپ، می توان تلاطم را قبل از رسیدن آب به فلنج مکش از بین برد.

 

 • شیر قطع کن :

  پکیج بوسترپمپ از اجزای مختلف تشکیل شده است. یکی از قسمت‌های دارای اهمیت اتصالات مربوط هستند که بر اساس کلاس‌بندی تصرف و در نتیجه کلاس بوسترپمپ انتخاب می‌شوند.

  این کلاس‌بندی شامل انتخاب بین تجهیزات Listed و استاندار است. برای مثال، طبق ضوابط اطفاء حریق سازمان آتش‌نشانی تهران و دستورالعمل ساخت بوسترپمپ، برای بوسترپمپ‌های کلاس S1، می‌توان از شیر قطع‌کن استاندارد و برای بوسترپمپ‌های کلاس  S2 و S3، باید از شیر قطع‌کن نوع ساقه بلند یا OS&Y در مکش پمپ استفاده کرد. 

 •  

 

طبق دستورالعمل ساخت بوسترپمپ آتش‌نشانی خواهیم داشت :

بند 17 از فصل 2 :

هر پمپ باید در قسمت مکش و دهش خود دارای شیرهای قطع‌کننده جریان باشد.

بند 27 از فصل 2 :

شیر قطع‌کن خط مکش پمپ باید از نوع OS&Y باشد.

در ساختمان‌های گروه S1، استفاده از شیر کشویی استاندارد، بلامانع است.

بند 28 از فصل 2 :

شیر قطع‌کن خط دهش پمپ باید از نوع OS&Y و یا پروانه‌ای دارای قابلیت ارسال سیگنال نظارت باشد.

در ساختمان‌های گروه S1، استفاده از شیر کشویی استاندارد، بلامانع است.

 

 

دلایل استفاده از شیر دروازه ای از نوع OS&Y در بوسترپمپ آتش نشانی؟

 1. از آنجایی که سیال در داخل پمپ آتش نشانی در جریان است، باید تا حد ممکن دچار تلاطم نشود تا از وارد شدن حباب هوا به داخل پروانه و از بارهای نامتعادل روی پروانه جلوگیری شود. هنگامی که یک شیر دروازه ای در موقعیت کاملاً باز قرار می گیرد، شفت در بدنه شیر جمع می شود و مسیر عبور سیال را از هرگونه انسداد باز می کند و به طور موثر جریان آرام را امکان پذیر می کند.
 2. شیر OS&Y همچنین وظیفه دمونتاژ (جداسازی) پمپ آتش نشانی از مسیر منبع ذخیره آب را فراهم می کند تا بتوان پمپ آتش نشانی را تعمیر و نگهداری کرد.