جانمایی صحیح تجهیزات پمپ خانه

جانمایی صحیح تجهیزات پمپ خانههر تجهیز و موقعیت آن در مجموعه پمپاژ، بر عملکرد سیستم و توانایی آن در برآورده کردن نیازهای سیستم تأثیر می گذارد.

هنگام طراحی مجموعه سیستم پمپاژ، اتاق پمپ باید مورد ارزیابی قرار گیرد تا بهترین جهت برای پمپ و اجزای آن مشخص شود و تمام الزامات نصب این استاندارد باید رعایت شود. اگر پمپ و اجزای آن با فضای کافی و فضاهای خالی که امکان عملکرد، نگهداری و جابجایی مناسب را فراهم می کند، چیده نشده باشند، برای مثال اگر تابلوهای کنترل و فرمان در جای نامناسب اتاق پمپ قرار داشته باشند، اپراتور پمپ ممکن است در معرض خطر و آسیب قرار گیرد.

قرار دادن تابلوهای کنترل و فرمان در نزدیکی خروجی اتاق پمپ و ایجاد فاصله لازم، به اپراتور این امکان را می دهد که به سرعت اقدام اضطراری را انجام داده و اتاق را ترک کند. در تصویر تابلوهای کنترل و فرمان پمپ آتش نشانی را مشاهده می کنید که در گوشه یک اتاق پمپ آتش نشانی نصب شده است، مکانی که می تواند اپراتور را در معرض خطر و آسیب قرار دهد. توجه داشته باشید که دسترسی و مسیر خروج توسط لوله ها و تجهیزات مسدود شده است و در مواقع اضطراری فرار اپراتور را دشوار می کند.

 

هنگام طراحی مجموعه سیستم پمپاژ، اتاق پمپ باید مورد ارزیابی قرار گیرد تا بهترین جهت برای پمپ و اجزای آن مشخص شود و تمام الزامات نصب این استاندارد باید رعایت شود.

در ادامه به 3 بند استاندارد مربوط به موضوع بحث می پردازیم :

 1. محل نصب پمپ آتش نشاني بايد به گونه اي انتخاب شود كه داراي ابعاد مناسب بوده و دسترسي به آن آسان و امكان تعميرات و نگهداری آن فراهم باشد.

2. نحوه چیدمان و نصب تجهیزات باید به گونه ای باشد که فضا و دسترسی کافی جهت انجام تعمیرات و نگهداری برای تمامی المان ها وجود داشته باشد.

 

 

3. یکی از شرایط استاندارد، مهیا کردن مسیری ایمن و قابل دسترس به منظور دسترسی به پمپ خانه توسط پرسنل آموزش دیده می باشد که اتاقک جانمایی شده در پشت بام این مورد را رد می کند.