مشخصه ظاهری بوسترپمپ آبرسانی با تابلو از نوع دور متغیر واقعی

مشخصه ظاهری بوسترپمپ آبرسانی با تابلو از نوع دور متغیر واقعیدر این مطلب قصد داریم به شناخت ظاهری بوسترپمپ آبرسانی از نوع دورمتغیر بپردازیم.

بوستر پمپ به منظور تقویت فشار سیستم آبرسانی و آب شرب استفاده می شوند.

تفاوت ظاهری بوسترپمپ‌های آبرسانی تجهیزات کنترلی و الکتریکال آنها می‌باشد. از جمله تجهیزاتی که در نوع دورمتغیر خواهیم داشت، می‌توان به برد کنترلر نصب روی درب تابلوفرمان، پرشر ترانسمیتر و درایو داخل تابلوفرمان می‌باشد که به تابلوفرمان از نوع فشار ثابت هم شناخته می‌شود، چراکه فشار ایده‌آل در سیستم را به صورت دائمی خواهیم داشت.

مشخصات ظاهری بوسترپمپ‌های آبرسانی از نوع دور ثابت، تابلوفرمان به همراه تجهیز کنترلی به نام پرشرسوئیچ می‌باشد.

تابلوفرمانی هم به عنوان نوع سوم وجود دارد که به تابلوفرمان از نوع دورمتغیر پرشری معروف می‌باشد که به همراه درایو، پرشرسوئیچ به عنوان تجهیز کنترلی نصب می شود.

در این حالت پرشرسوئیچ به عنوان تجهیزی با عملکرد صفر و یک، صرفاً الکتروموتور را نرم وارد مدار می کنند و نرم از مدار خارج می‌کند و در نتیجه تغییر فرکانس صورت نمی گیرد.
تا اینجا سه نوع تابلوفرمان را معرفی کردیم، اما ساختار مکانیکی آنها کاملا مشابه یکدیگر می‌باشد.