راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
250DL 530
سه فاز 40 1450 10-28/2 180-600 چدن چدن - - 10 دانلود
250DL 522
سه فاز 30 1450 6/9-23/2 120-510 چدن چدن - - 10 دانلود
250DL 518
سه فاز 25 1450 7/3-22/2 120-450 چدن چدن - - 10 دانلود
200DL 545
سه فاز 60 1450 22/5-40/5 150-480 چدن چدن - - 8 دانلود
200DL 537
سه فاز 50 1450 19/1-35/8 150-450 چدن چدن - - 8 دانلود
200DL 530
سه فاز 40 1450 16/7-32/2 150-420 چدن چدن - - 8 دانلود
150DL 545
سه فاز 60 1450 58/6-56/9 90-264 چدن چدن - - 6 دانلود
150DL 537
سه فاز 50 1450 30/2-38/6 90-252 چدن چدن - - 6 دانلود
150DL 530
سه فاز 40 1450 27/4-35 90-240 چدن چدن - - 6 دانلود
Right 100T
سه فاز 1 2900 4/2-8/6 4/8-14/4 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/2 دانلود
Right 100MA 10MT
تک فاز 1 2900 4/2-8/6 4/8-14/4 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/2 دانلود
Right 100M 10 MT
تک فاز 1 2900 4/2-8/6 4/8-14/4 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/2 دانلود
Right 75MA 10 MT
تک فاز 0/75 2900 3/4-6/8 4/8-12 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/2 دانلود
DW VOX 150 MA
تک فاز 1/5 2900 2/1-10/2 6-36 استیل 304 استیل 304 - - 2 دانلود
DW 300 T
سه فاز 3 2900 5-20 6-54 استیل 304 استیل 304 - - 2 دانلود
DW 200 T
سه فاز 2 2900 3/3-16/6 6-48 استیل 304 استیل 304 - - 2 دانلود