راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
DOMO 20 T
سه فاز 2 2900 4/2-14/8 0-40/2 استیل 304 استیل 304 - - 2 دانلود
DOMO 10 T
سه فاز 1 2900 3/2-10 0-30 استیل 304 استیل 304 - - 2 دانلود
DOMO 10
تک فاز 1 2900 3/2-10 0-30 استیل 304 استیل 304 - - 2 دانلود
DOMO 7
تک فاز 0/75 2900 2/1-10/7 0-19/2 استیل 304 فایبرگلاس تقویت شده - - 1 1/2 دانلود
300DL 545
سه فاز 60 1450 11/3-35 240-780 چدن چدن - - 12 دانلود
300DL 537
سه فاز 50 1450 10-31/2 240-720 چدن چدن - - 12 دانلود
300DL 530
سه فاز 40 1450 7/5-26/5 240-660 چدن چدن - - 12 دانلود
250DL 545
سه فاز 60 1450 17-37/7 180-660 چدن چدن - - 10 دانلود
250DL 537
سه فاز 50 1450 15-33/8 180-630 چدن چدن - - 10 دانلود
250DL 530
سه فاز 40 1450 10-28/2 180-600 چدن چدن - - 10 دانلود
250DL 522
سه فاز 30 1450 6/9-23/2 120-510 چدن چدن - - 10 دانلود
250DL 518
سه فاز 25 1450 7/3-22/2 120-450 چدن چدن - - 10 دانلود
200DL 545
سه فاز 60 1450 22/5-40/5 150-480 چدن چدن - - 8 دانلود
200DL 537
سه فاز 50 1450 19/1-35/8 150-450 چدن چدن - - 8 دانلود
200DL 530
سه فاز 40 1450 16/7-32/2 150-420 چدن چدن - - 8 دانلود
150DL 545
سه فاز 60 1450 58/6-56/9 90-264 چدن چدن - - 6 دانلود