راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
DOMO 15 VX
تک فاز 1/5 2900 3/7-9/1 0-27 استیل 304 استیل 304 - - 2 دانلود
DOMO 10 VXT
سه فاز 1 2900 3/1-7/7 0-24 استیل 304 استیل 304 - - 2 دانلود
DOMO 10 VX
تک فاز 1 2900 3/1-7/7 0-24 استیل 304 استیل 304 - - 2 دانلود
DOMO GRI 11
تک فاز 1/5 2900 9/5-25 0-6/6 استیل 304 استیل 304 - - 1 دانلود
DOMO GRI 11 T
سه فاز 1/5 2900 9/5-25 0-6/6 استیل 304 استیل 304 - - 1 دانلود
DOMO 15 T
سه فاز 1/5 2900 3/6-12/7 0-36 استیل 304 استیل 304 - - 2 دانلود
DOMO 15 M
تک فاز 1/5 2900 3/6-12/7 0-36 استیل 304 استیل 304 - - 2 دانلود
DOMO 20 T
سه فاز 2 2900 4/2-14/8 0-40/2 استیل 304 استیل 304 - - 2 دانلود
DOMO 10 T
سه فاز 1 2900 3/2-10 0-30 استیل 304 استیل 304 - - 2 دانلود
DOMO 10
تک فاز 1 2900 3/2-10 0-30 استیل 304 استیل 304 - - 2 دانلود
DOMO 7
تک فاز 0/75 2900 2/1-10/7 0-19/2 استیل 304 فایبرگلاس تقویت شده - - 1 1/2 دانلود
300DL 545
سه فاز 60 1450 11/3-35 240-780 چدن چدن - - 12 دانلود
300DL 537
سه فاز 50 1450 10-31/2 240-720 چدن چدن - - 12 دانلود
300DL 530
سه فاز 40 1450 7/5-26/5 240-660 چدن چدن - - 12 دانلود
250DL 545
سه فاز 60 1450 17-37/7 180-660 چدن چدن - - 10 دانلود
250DL 537
سه فاز 50 1450 15-33/8 180-630 چدن چدن - - 10 دانلود