راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
DTRT 1000
سه فاز 10 2900 15-54/6 0-21/6 چدن چدن - - 2 1/2 دانلود
DTRT 550
سه فاز 5/5 2900 27/6-38/6 0-18 چدن چدن - - 2 دانلود
DTRT 400
سه فاز 4 2900 21/8-33/5 0-18 چدن چدن - - 2 دانلود
DTRT 750
سه فاز 7/5 2900 11-47/8 0-21/6 چدن چدن - - 2 1/2 دانلود
DTRT 300
سه فاز 3 2900 18/2-26/1 0-18 چدن چدن - - 2 دانلود
DTRT 200
سه فاز 2 2900 9/9-19/4 0-18 چدن چدن - - 2 دانلود
DMT 550-4
سه فاز 5/5 2900 1/3-14/7 0-180 چدن چدن - - 4 دانلود
DMT 560
سه فاز 5/5 2900 8/9-29/1 0-78 چدن چدن - - 3 دانلود
DMT 1000
سه فاز 10 2900 2/1-34/9 0-144 چدن چدن - - 3 دانلود
DMT 300-4
سه فاز 3 2900 3/6-12/6 0-90 چدن چدن - - 4 دانلود
DMT 310
سه فاز 3 2900 6/4-23/9 0-66 چدن چدن - - 2 1/2 دانلود
DMT 210
سه فاز 2 2900 5/2-19/9 0-60 چدن چدن - - 2 1/2 دانلود
DOMO 15 VXT
سه فاز 1/5 2900 3/7-9/1 0-27 استیل 304 استیل 304 - - 2 دانلود
DOMO 15 VX
تک فاز 1/5 2900 3/7-9/1 0-27 استیل 304 استیل 304 - - 2 دانلود
DOMO 10 VXT
سه فاز 1 2900 3/1-7/7 0-24 استیل 304 استیل 304 - - 2 دانلود
DOMO 10 VX
تک فاز 1 2900 3/1-7/7 0-24 استیل 304 استیل 304 - - 2 دانلود