راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
MK 65.10
سه فاز 30 2900 115-240 10-35 استیل 304 استیل 304 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
MK 65.11
سه فاز 30 2900 126-264 10-35 استیل 304 استیل 304 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
MK 65.15
سه فاز 40 2900 172-360 10-35 استیل 304 استیل 304 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
MK 65.14
سه فاز 40 2900 161-336 10-35 استیل 304 استیل 304 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
MK 65.5
سه فاز 15 2900 57-120 10-35 استیل 304 استیل 304 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
MK 65.6
سه فاز 15 2900 69-144 10-35 استیل 304 استیل 304 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
MK 65.8
سه فاز 25 2900 92-192 10-35 استیل 304 استیل 304 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
MK 65.9
سه فاز 25 2900 103-216 10-35 استیل 304 استیل 304 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
MK 65.4
سه فاز 12/5 2900 46-96 10-35 استیل 304 استیل 304 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
MK 50.7
سه فاز 10 2900 80-121 6-20 استیل 304 استیل 304 2 - 2 دانلود
MK 50.9
سه فاز 12/5 2900 101-161 6-20 استیل 304 استیل 304 2 - 2 دانلود
MK 50.11
سه فاز 15 2900 123-198 6-20 استیل 304 استیل 304 2 - 2 دانلود
MK 50.14
سه فاز 20 2900 157-252 6-20 استیل 304 استیل 304 2 - 2 دانلود
MK 40.16
سه فاز 7/5 2900 61/6-158 4-13 استیل 304 استیل 304 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
MK 40.21
سه فاز 10 2900 80/4-206 4-13 استیل 304 استیل 304 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
MK 50.5
سه فاز 7/5 2900 57-87 6-20 استیل 304 استیل 304 2 - 2 دانلود