راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
الکتروپمپ طبقاتی عمودی ابارا مدل EVMSG 20-10/11
سه فاز 15 2900 101-144 16-26 چدن استیل 304 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی ابارا مدل EVMSG 20-13/15
سه فاز 20 2900 130-186 16-26 چدن استیل 304 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی ابارا مدل EVMSG 20-16/18.5
سه فاز 25 2900 160-228 16-26 چدن استیل 304 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی ابارا مدل EVMSG/I 15-11/11
سه فاز 15 2900 112-143 12-21 چدن استیل 304 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی ابارا مدل EVMSG 15-12/11
سه فاز 15 2900 122-156 12-21 چدن استیل 304 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی ابارا مدل EVMSG 15-13 /11
سه فاز 15 2900 133-170 12-21 چدن استیل 304 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی ابارا مدل EVMSG 15-15/15
سه فاز 20 2900 153-195 12-21 چدن استیل 304 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی ابارا مدل EVMSG 15-17/15
سه فاز 20 2900 173-221 12-21 چدن استیل 304 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی ابارا مدل EVMSG 20-06/7.5
سه فاز 10 2900 60-86 16-26 چدن استیل 304 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی ابارا مدل EVMSG 15-5F 5/5.5
سه فاز 7/5 2900 51-65 12-21 چدن استیل 304 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی ابارا مدل EVMSG 15-6/5.5
سه فاز 7/5 2900 61-78 12-21 چدن استیل 304 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی ابارا مدل EVMSG 15-7/7.5
سه فاز 10 2900 71/5-91 12-21 چدن استیل 304 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی ابارا مدل EVMSG 15-8/7.5
سه فاز 10 2900 81/5-104 12-21 چدن استیل 304 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی ابارا مدل EVMSG/I 15-9/11
سه فاز 15 2900 92-117 12-21 چدن استیل 304 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی ابارا مدل EVMSG/I 15-10/11
سه فاز 15 2900 102-130 12-21 چدن استیل 304 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی ابارا مدل EVMSG 10-19/7.5
سه فاز 10 2900 140-190 7/5-13 چدن استیل 304 1 1/2 - 1 1/2 دانلود