راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
DOC 7
تک فاز 0/75 2900 3/7-11/1 0-13/5 نوریل نوریل - - 1 1/4 دانلود
DOC 3
تک فاز 0/33 2900 2-6/9 0-8/1 نوریل نوریل - - 1 1/4 دانلود
DIWA 15 T
سه فاز 2 2900 5/3-20/6 0-25/2 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/2 دانلود
DIWA 11 T
سه فاز 1/5 2900 4-16/1 0-22/5 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/2 دانلود
DIWA 11
تک فاز 1/5 2900 4-16/1 0-22/5 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/2 دانلود
DIWA 07
تک فاز 1 2900 3/9-14 0-19/5 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/2 دانلود
DIWA 05 T
سه فاز 0/75 2900 3/8-10/9 0-15 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/2 دانلود
DIWA 05
تک فاز 0/75 2900 3/8-10/9 0-15 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/2 دانلود
BEST 5T
سه فاز 2 2900 6-16/1 4/8-19/8 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/2 دانلود
BEST 4MA
تک فاز 1/5 2900 6/7-15 4/8-16/8 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/2 دانلود
BEST 3T
سه فاز 1 2900 4-11/1 4/8-15/6 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/2 دانلود
BEST 3MA
تک فاز 1 2900 4-11/1 4/8-15/6 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/2 دانلود
BEST 2MA
تک فاز 0/75 2900 6/3-9/8 4/8-10/2 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/2 دانلود
BEST ONE MA
تک فاز 0/5 2900 2/4-7/8 2/4-9/6 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود
BEST ONE MA VOX
تک فاز 0/5 2900 2-5/6 2/4-9/6 استیل 304 استیل 304 - - 1 1/4 دانلود