راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
EH53315-300-8
سه فاز 40 2900 60-86 34-124/8 چدن برنز 5 - 3 دانلود
EH53315-500-9
سه فاز 50 2900 67-95 56/7-136/2 چدن برنز 5 - 3 دانلود
EH53315-500-8.5
سه فاز 50 2900 67-95 56/7-136/2 چدن برنز 5 - 3 دانلود
EH53315-500-10
سه فاز 60 2900 82-105 56/7-136/2 چدن برنز 5 - 3 دانلود
EH53315-500-9.5
سه فاز 60 2900 82-105 56/7-136/2 چدن برنز 5 - 3 دانلود
EH53315-500-11
سه فاز 75 2900 97-120 56/7-136/2 چدن برنز 5 - 3 دانلود
EH53315-500-10.5
سه فاز 60 2900 97-120 56/7-136/2 چدن برنز 5 - 3 دانلود
EH53315-500-11.5
سه فاز 75 2900 97-120 56/7-136/2 چدن برنز 5 - 3 دانلود
EH53315-500-12.5
سه فاز 100 2900 115-134 56/7-136/2 چدن برنز 5 - 3 دانلود
EH53315-500-12
سه فاز 75 2900 115-134 56/7-136/2 چدن برنز 5 - 3 دانلود
EH53315-500-13
سه فاز 100 2900 115-134 56/7-136/2 چدن برنز 5 - 3 دانلود
EH53315-500-8
سه فاز 50 2900 53-83 56/7-136/2 چدن برنز 5 - 3 دانلود
EH53315-500-7.5
سه فاز 50 2900 53-83 56/7-136/2 چدن برنز 5 - 3 دانلود
EH53315-500-7
سه فاز 50 2900 53-83 56/7-136/2 چدن برنز 5 - 3 دانلود
EH53315-450-13.5
سه فاز 100 2900 133-144 68/1-136/2 چدن برنز 5 - 3 دانلود
EH53315-450-14
سه فاز 100 2900 133-144 68/1-136/2 چدن برنز 5 - 3 دانلود