راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
الکتروپمپ خطی لئو مدل LPP 80-14-3/2
سه فاز 3 2900 18-23 15-31 چدن چدن 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ خطی لئو مدل LPP 100-16-7.5/4
سه فاز 10 2900 14-17 80-140 چدن چدن 4 - 4 دانلود
الکتروپمپ خطی لئو مدل LPP 65-28-5.5/2
سه فاز 7/5 2900 25-30 35-60 چدن چدن 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
الکتروپمپ خطی لئو مدل LPP 65-17-3/2
سه فاز 4 2900 15-20 30-50 چدن چدن 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
الکتروپمپ خطی لئو مدل LPP 50-24-3/2
سه فاز 4 2900 23-26 17-33 چدن چدن 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ خطی لئو مدل LPP 50-21-2.2/2
سه فاز 3 2900 18-23 15-31 چدن چدن 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ خطی لئو مدل LPP 50-12-1.1/2
سه فاز 1/5 2900 11-15 12-22 چدن چدن 2 - 2 دانلود
الکتروپمپ خطی لئو مدل LPP 40-20.5-1.5/2
سه فاز 2 2900 17-22 10-17 چدن چدن 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکتروپمپ خطی لئو مدل LPP 40-13-0.75/2
سه فاز 1 2900 11-15 8-14 چدن چدن 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکتروپمپ خطی لئو مدل LPP 32-31-3/2
سه فاز 4 2900 35-37 10-20 چدن چدن 1 1/4 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ خطی لئو مدل LPP 32-16-1.1/2
سه فاز 1/5 2900 15-18 7-14 چدن چدن 1 1/4 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ خطی لئو مدل LPP 32-8-0.37/2
سه فاز 0/5 2900 7-9 5-10 چدن چدن 1 1/4 - 1 1/4 دانلود
الکترو پمپ خطی سیرکوله گرانفوس مدل UPS 36-80F
تک فاز 0/3 سه دور 1/3-7/2 1-10/5 چدن کامپوزیت + 30% فایبر کلس تقویت شده 1 1/4 - 1 1/4 دانلود
الکترو پمپ خطی سیرکوله گرانفوس مدل UPS 36-50F
تک فاز 0/15 سه دور 0/8-4/9 0/5-7/5 چدن کامپوزیت + 30% فایبر کلس تقویت شده 1 1/4 - 1 1/4 دانلود
الکترو پمپ خطی سیرکوله گرانفوس مدل UPS 32-100
تک فاز 0/46 سه دور 4-9/8 0/5-10/5 چدن کامپوزیت + 30% فایبر کلس تقویت شده 1 1/4 - 1 1/4 دانلود
الکترو پمپ خطی سیرکوله گرانفوس مدل UPS 32-80
تک فاز 0/3 سه دور 1/4-7/4 0/5-10/2 چدن کامپوزیت + 30% فایبر کلس تقویت شده 1 1/4 - 1 1/4 دانلود