راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل آبارا مدل VMPS 2-9/1.1
سه فاز 1/5 2900 0 0 استیل 304 استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی ابارا مدل EVMSG 3-9 /1.1
سه فاز 1/5 2900 0 0 چدن استیل 304 1 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی افقی لئو مدل 2AC220
سه فاز 3 2900 28-55 4/5-10 چدن برنج 1 1/2 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی افقی لئو مدل 2AC300H
سه فاز 4 2900 38-58 7-14 چدن برنج 1 1/2 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی افقی لئو مدل 2AC400H
سه فاز 5/5 2900 50-70 7-14 چدن برنج 1 1/2 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی افقی لئو مدل 2ACm75
سه فاز 1 2900 20-38 2/5-4/5 چدن برنج 1 1/4 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی افقی لئو مدل 2ACm110
سه فاز 1/5 2900 27-43 3-7/5 چدن برنج 1 1/2 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی افقی لئو مدل 2ACm150
سه فاز 2 2900 30-48 4/5-8/5 چدن برنج 1 1/4 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی افقی لئو مدل 2ACm300H
سه فاز 4 2900 30-53 7-14 چدن برنج 1 1/2 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی افقی لئو مدل 2XCm25-160A
سه فاز 3 2900 38-53 5/5-9/5 چدن برنز 1 1/2 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی افقی لئو مدل 2ACM150H
سه فاز 2 2900 38-50 3/5-6 چدن برنج 1 1/2 - 1 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 45-9
سه فاز 50 2900 150-210 35-52/5 استیل 304 استیل 304 3 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 45-10-2
سه فاز 50 2900 160-225 35-52/5 استیل 304 استیل 304 3 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 45-10
سه فاز 50 2900 170-233 35-52/5 استیل 304 استیل 304 3 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 45-11-2
سه فاز 60 2900 178-251 35-52/5 استیل 304 استیل 304 3 - 3 دانلود
الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل گرانفوس مدل CR 45-11
سه فاز 60 2900 190-260 35-52/5 استیل 304 استیل 304 3 - 3 دانلود