راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
NKV 10/6 T
سه فاز 3 2900 47/3-61 4-10 تکنوپلیمر تکنوپلیمر 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
KV 3/10 M
تک فاز 1/5 2900 45/7-77 1/8-5/4 تکنوپلیمر تکنوپلیمر 1 1/4 - 1 1/4 دانلود
OP 32/11
تک فاز 3 2900 51/5-96 1-7 چدن استیل 304 1 1/4 - 1 دانلود
OP 40/6
سه فاز 3 2900 22/5-58/5 4-13 چدن استیل 304 1 1/2 - 1 1/2 دانلود
OP 65/3
سه فاز 7/5 2900 36-72 10-35 چدن استیل 304 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
OP 65/4
سه فاز 10 2900 48-96 10-35 چدن استیل 304 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
OP 65/6
سه فاز 15 2900 72-147 10-35 چدن استیل 304 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
OP 65/5
سه فاز 12/5 2900 60-123 10-35 چدن استیل 304 2 1/2 - 2 1/2 دانلود
OP 32/11
سه فاز 3 2900 51/5-96 1-7 چدن استیل 304 1 1/4 - 1 دانلود
OP 32/6
سه فاز 1/5 2900 28/5-52/5 1-7 چدن استیل 304 1 1/4 - 1 دانلود
LVS 15-14
سه فاز 15 2900 151-192 6-18 استیل 304 استیل 304 2 - 2 دانلود
LVS 15-17
سه فاز 20 2900 185-234 6-18 استیل 304 استیل 304 2 - 2 دانلود
LVS 20-14
سه فاز 20 2900 147-202 8-24 استیل 304 استیل 304 2 - 2 دانلود
LVS 20-17
سه فاز 25 2900 181-247 8-24 استیل 304 استیل 304 2 - 2 دانلود
LVS 32-10
سه فاز 25 2900 133-181 20-35 استیل 304 استیل 304 2 - 2 دانلود
LVS 32-12
سه فاز 30 2900 160-217 20-35 استیل 304 استیل 304 2 - 2 دانلود