راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
32-200/7.5kw/2pole
سه فاز 10 2900 48-59 8-16 چدن چدن 2 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ زمینی تک پروانه لئو مدل XST 80-160/150
سه فاز 20 2900 22-30 120-180 چدن استیل 304 4 - 3 دانلود
الکتروپمپ زمینی تک پروانه لئو مدل XST 80-160/185
سه فاز 25 2900 25-35 130-200 چدن استیل 304 4 - 3 دانلود
الکتروپمپ زمینی تک پروانه لئو مدل XST 80-200/220
سه فاز 30 2900 32-44 120-180 چدن استیل 304 4 - 3 دانلود
الکتروپمپ زمینی تک پروانه لئو مدل XST 80-200/450
سه فاز 60 2900 42-56 130-200 چدن استیل 304 4 - 3 دانلود
الکتروپمپ زمینی تک پروانه لئو مدل XST 65-125/55
سه فاز 7/5 2900 15-21 60-100 چدن استیل 304 3 - 2 1/2 دانلود
الکتروپمپ زمینی تک پروانه لئو مدل XST 65-160/92
سه فاز 12/5 2900 22-28 85-120 چدن استیل 304 3 - 2 1/2 دانلود
الکتروپمپ زمینی تک پروانه لئو مدل XST 65-160/110
سه فاز 15 2900 25-31 95-125 چدن استیل 304 3 - 2 1/2 دانلود
الکتروپمپ زمینی تک پروانه لئو مدل XST 65-200/150
سه فاز 20 2900 34-42 80-120 چدن استیل 304 3 - 2 1/2 دانلود
الکتروپمپ زمینی تک پروانه لئو مدل XST 65-200/185
سه فاز 25 2900 41-49 85-125 چدن استیل 304 3 - 2 1/2 دانلود
الکتروپمپ زمینی تک پروانه لئو مدل XST 65-250/220
سه فاز 30 2900 46-56 90-135 چدن استیل 304 3 - 2 1/2 دانلود
الکتروپمپ زمینی تک پروانه لئو مدل XST 80-160/110
سه فاز 15 2900 17-26 110-170 چدن استیل 304 4 - 3 دانلود
الکتروپمپ زمینی تک پروانه لئو مدل XST 65-125/75
سه فاز 5/5 2900 12-17 55-90 چدن استیل 304 2 1/2 - 2 دانلود
الکتروپمپ زمینی تک پروانه لئو مدل XST 65-160/150
سه فاز 5/5 2900 12-17 55-90 چدن استیل 304 2 1/2 - 2 دانلود
الکتروپمپ زمینی تک پروانه لئو مدل XST 50-125/30
سه فاز 4 2900 11-19 35-70 چدن استیل 304 2 1/2 - 2 دانلود
الکتروپمپ زمینی تک پروانه لئو مدل XST 50-125/40
سه فاز 5/5 2900 15-23 40-75 چدن استیل 304 2 1/2 - 2 دانلود