راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
BL 100/200-5.5/4
سه فاز 7/5 2900 9-11 28-172 چدن چدن 5 - 4 دانلود
BL 100/220-7.5/4
سه فاز 10 2900 11-14 32-180 چدن چدن 5 - 4 دانلود
BL 65/140-7.5/2
سه فاز 10 2900 17/5-22/5 17-130 چدن چدن 3 - 2 1/2 دانلود
BL 65/160-11/2
سه فاز 15 2900 22-32 20-150 چدن چدن 3 - 2 1/2 دانلود
BL 65/170-15/2
سه فاز 20 2900 33-40 22-145 چدن چدن 3 - 2 1/2 دانلود
BL 80/270-11/4
سه فاز 15 2900 18-25 20-153 چدن چدن 4 - 3 دانلود
BL 50/170-11/2
سه فاز 15 2900 36-44 11-88 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
BL 50/210-15/2
سه فاز 20 2900 43-53 13-72 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
BL 50/210-18.5/2
سه فاز 25 2900 43-62 14-95 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
BL 50/220-22/2
سه فاز 30 2900 43-62 15-110 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
BL 65/130-5.5/2
سه فاز 7/5 2900 11-18 13-120 چدن چدن 3 - 2 1/2 دانلود
BL 50/120-4/2
سه فاز 5/5 2900 13/5-17/5 11-80 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
BL 50/140-5.5/2
سه فاز 7/5 2900 18-24 13-62 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
BL 50/140-7.5/2
سه فاز 10 2900 18-24 13-108 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
BL 50/150-7.5/2
سه فاز 10 2900 24-32 10-83 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
BL 50/130-5.5/2
سه فاز 7/5 2900 17-20 12-90 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود