راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
ETABLOC 50-160/0.55 4POLE
سه فاز 0/75 2900 5-6 15-25 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
ETABLOC 32-160/0.75 4POLE
سه فاز 1 2900 6/6-9/6 6-14 چدن چدن 2 - 1 1/4 دانلود
ETABLOC 32-200/0.55 4POLE
سه فاز 0/75 2900 9/8-12 4-8 چدن چدن 2 - 1 1/4 دانلود
ETABLOC 32-200/0.75 4POLE
سه فاز 1 2900 12-14/7 4-8 چدن چدن 2 - 1 1/4 دانلود
ETABLOC 32-250/1.5 4POLE
سه فاز 2 2900 15-20 6-10 چدن چدن 2 - 1 1/4 دانلود
ETABLOC 32-250/2.2 4POLE
سه فاز 3 2900 14-21/5 6-11 چدن چدن 2 - 1 1/4 دانلود
ETABLOC 40-160/0.55 4POLE
سه فاز 0/75 2900 5/8-8/6 8-17 چدن چدن 2 1/2 - 1 1/2 دانلود
ETABLOC 32-160/0.55 4POLE
سه فاز 0/75 2900 5-8/5 6-14 چدن چدن 2 - 1 1/4 دانلود
ETABLOC 50-160/7.5 2POLE
سه فاز 10 2900 24-32 30-70 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
ETABLOC 50-160/11 2POLE
سه فاز 15 2900 30-36 30-70 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
ETABLOC 50-200/11 2POLE
سه فاز 15 2900 31/5-46/5 30-75 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
ETABLOC 50-200/15 2POLE
سه فاز 20 2900 40-52 30-75 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
ETABLOC 50-200/18.5 2POLE
سه فاز 25 2900 39-57 30-90 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
ETABLOC 50-250/11 2POLE
سه فاز 15 2900 58-62 30-45 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
ETABLOC 50-250/15 2POLE
سه فاز 20 2900 60-70 30-60 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
ETABLOC 50-250/18.52POLE
سه فاز 25 2900 54-75 30-70 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود