راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
الکتروپمپ زمینی تک پروانه لئو مدل XST 40-250/150
سه فاز 20 2900 58-74 30-50 چدن استیل 304 2 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکتروپمپ زمینی تک پروانه لئو مدل XST 50-125/22
سه فاز 3 2900 8-16 30-65 چدن استیل 304 2 1/2 - 2 دانلود
الکتروپمپ زمینی تک پروانه لئو مدل XST 32-125/11
سه فاز 1/5 2900 12-18 13-22 چدن استیل 304 2 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ زمینی تک پروانه لئو مدل XST 32-160/15
سه فاز 2 2900 13-22 10-20 چدن استیل 304 2 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ زمینی تک پروانه لئو مدل XST 32-160/22
سه فاز 3 2900 18-26 13-22 چدن استیل 304 2 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ زمینی تک پروانه لئو مدل XST 32-160/30
سه فاز 4 2900 20-30 12-23 چدن استیل 304 2 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ زمینی تک پروانه لئو مدل XST 32-200/30
سه فاز 4 2900 22-38 12-25 چدن استیل 304 2 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ زمینی تک پروانه لئو مدل XST 32-200/40
سه فاز 5/5 2900 29-46 14-28 چدن استیل 304 2 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ زمینی تک پروانه لئو مدل XST 32-250/55
سه فاز 7/5 2900 44-68 11-22 چدن استیل 304 2 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ زمینی تک پروانه لئو مدل XST 32-250/75
سه فاز 10 2900 58-88 12-24 چدن استیل 304 2 - 1 1/4 دانلود
الکتروپمپ زمینی تک پروانه لئو مدل XST 40-125/11
سه فاز 1/5 2900 7-13 16-34 چدن استیل 304 2 1/2 - 1 1/2 دانلود
الکتروپمپ زمینی تک پروانه لئو مدل XST 32-125/07
سه فاز 1 2900 7-15 10-20 چدن استیل 304 2 - 1 1/4 دانلود
32-200/7.5kw/2pole
سه فاز 10 2900 48-59 8-16 چدن چدن 2 - 1 1/4 دانلود
پمپ زمینی تک پروانه پمپیران مدل 32-160/5.5KW/2POLE
سه فاز 7/5 2900 27-39 10-28 چدن چدن 2 - 1 1/4 دانلود
ETABLOC 100-160/3 4POLE
سه فاز 4 2900 3/4-7/1 70-190 چدن چدن 5 - 4 دانلود
ETABLOC 100-160/4 4POLE
سه فاز 5/5 2900 4/4-8 70-190 چدن چدن 5 - 4 دانلود