راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
Etabloc G 32-250/75 2
سه فاز 10 2900 45-65/5 6/5-15/5 چدن چدن 2 - 1 1/4 دانلود
Etabloc G 32-250/150 2
سه فاز 20 2900 64-91 6/5-21/5 چدن چدن 2 - 1 1/4 دانلود
Etabloc G 40-200/75 2
سه فاز 10 2900 32-57 12-38 چدن چدن 2 1/2 - 1 1/2 دانلود
Etabloc G 32-250/110 2
سه فاز 15 2900 65-86 7-21 چدن چدن 2 - 1 1/4 دانلود
Etabloc G 40-200/55 2
سه فاز 7/5 2900 27-46 12-31 چدن چدن 2 1/2 - 1 1/2 دانلود
Etabloc G 40-250/150 2
سه فاز 20 2900 50-71 16-48 چدن چدن 2 1/2 - 1 1/2 دانلود
Etabloc G 50-160/55 2
سه فاز 7/5 2900 22-29 22-60 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
Etabloc G 40-250/220 2
سه فاز 30 2900 76-94 16-52 چدن چدن 2 1/2 - 1 1/2 دانلود
Etabloc G 50-200/110 2
سه فاز 15 2900 33/5-48 24-72 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
Etabloc G 50-200/185 2
سه فاز 25 2900 47-58 24-74 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
Etabloc G 50-200/150 2
سه فاز 20 2900 40-53 24-74 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
Etabloc G 40-250/110 2
سه فاز 15 2900 56-64 16-44 چدن چدن 2 1/2 - 1 1/2 دانلود
Etabloc G 40-200/110 2
سه فاز 15 2900 35-59 12-38 چدن چدن 2 1/2 - 1 1/2 دانلود
Etabloc G 50-250/220-2
سه فاز 30 2900 58-84 24-74 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
Etabloc G 50-250/300 2
سه فاز 40 2900 57/5-92 24-76 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
Etabloc G 50-250/185-2
سه فاز 25 2900 56-76 24-68 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود