راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
32-200/7.5kw/2pole
سه فاز 10 2900 48-59 8-16 چدن چدن 2 - 1 1/4 دانلود
32-160/5.5kw/2pole
سه فاز 7/5 2900 27-39 10-28 چدن چدن 2 - 1 1/4 دانلود
32-200/5.5kw/2pole
سه فاز 7/5 2900 46/5-54 8-14 چدن چدن 2 - 1 1/4 دانلود
60-125/4kw/2pole
سه فاز 5/5 2900 7/2-12 60-100 چدن چدن 3 - 2 1/2 دانلود
50-250/30kw/2pole
سه فاز 40 2900 61-90 30-80 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
50-250/22kw/2pole
سه فاز 30 2900 53-82 30-80 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
50-250/18.5kw/2pole
سه فاز 25 2900 46-75 30-70 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
50-200/18.5kw/2pole
سه فاز 25 2900 39-57 30-90 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
50-200/15kw/2pole
سه فاز 20 2900 40-52 30-75 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
50-200/11kw/2pole
سه فاز 15 2900 32/5-46/5 30-75 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
50-160/11kw/2pole
سه فاز 15 2900 30-36 30-70 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
50-160/7.5kw/2pole
سه فاز 10 2900 24-32 30-70 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
50-160/5.5kw/2pole
سه فاز 7/5 2900 19/8-28 30-60 چدن چدن 2 1/2 - 2 دانلود
40-250/22kw/2pole
سه فاز 30 2900 58-92 25-55 چدن چدن 2 1/2 - 1 1/2 دانلود
40-250/18.5kw/2pole
سه فاز 25 2900 62-77 25-45 چدن چدن 2 1/2 - 1 1/2 دانلود
40-250/15kw/2pole
سه فاز 20 2900 53-69 25-45 چدن چدن 2 1/2 - 1 1/2 دانلود