راهنما
راهنما

فیلتر
بستن
برند
فیلتر سایر مشخصات
مشاهده محصولات بر اساس اطلاعات فنی
مدل تعداد فاز توان الکتروموتور (hp) دور الکتروموتور (RPM) هد (m) دبی (m3/h) جنس بدنه جنس پروانه سایز مکش دهش (in) فایل
ETABLOC 100-200/5.5 4POLE
سه فاز 7/5 2900 5/6-11/6 60-150 چدن چدن 5 - 4 دانلود
ETABLOC 100-200/7.5 4POLE
سه فاز 10 2900 6/3-14/7 60-180 چدن چدن 5 - 4 دانلود
ETABLOC 100-250/7.5 4POLE
سه فاز 10 2900 8/5-17 60-150 چدن چدن 5 - 4 دانلود
ETABLOC 100-250/11 4POLE
سه فاز 15 2900 10-22 60-180 چدن چدن 5 - 4 دانلود
ETABLOC 80-200/3 4POLE
سه فاز 4 2900 4/7-9/9 40-100 چدن چدن 4 - 3 دانلود
ETABLOC 80-200/4 4POLE
سه فاز 5/5 2900 5/8-12/9 40-120 چدن چدن 4 - 3 دانلود
ETABLOC 80-200/5.5 4POLE
سه فاز 7/5 2900 7/7-14/3 40-120 چدن چدن 4 - 3 دانلود
ETABLOC 80-250/7.5 4POLE
سه فاز 10 2900 8/1-19/2 40-140 چدن چدن 4 - 3 دانلود
ETABLOC 80-250/11 4POLE
سه فاز 15 2900 11-22/6 40-140 چدن چدن 4 - 3 دانلود
ETABLOC 100-160/2.2 4POLE
سه فاز 3 2900 2/8-5/1 70-160 چدن چدن 5 - 4 دانلود
ETABLOC 80-160/2.2 4POLE
سه فاز 3 2900 3-8 50-130 چدن چدن 4 - 3 دانلود
ETABLOC 80-160/3 4POLE
سه فاز 4 2900 4/9-9/3 50-130 چدن چدن 4 - 3 دانلود
ETABLOC 65-160/1.5 4POLE
سه فاز 2 2900 2/8-8/6 20-70 چدن چدن 3 - 2 1/2 دانلود
ETABLOC 65-160/2.2 4POLE
سه فاز 3 2900 4/6-9/6 20-80 چدن چدن 3 - 2 1/2 دانلود
ETABLOC 65-200/2.2 4POLE
سه فاز 3 2900 5/4-10/8 20-70 چدن چدن 3 - 2 1/2 دانلود
ETABLOC 65-200/3 4POLE
سه فاز 4 2900 7-13/7 20-70 چدن چدن 3 - 2 1/2 دانلود