مجتمع تجاری و اقامتی امام رضا(ع)

کارفرما : شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه - سال انجام : 1399

موقعیت :

مشهد، خیابان امام رضا(ع)

 کاربـری :

تجاری ، اقامتی

مشخصـات :

این ساختمان در زمینی به مساحت 1377 مترمربع، با زیربنای 20060 مترمربع مشتمل بر 22طبقه (5 طبقه زیر زمین و 17 طبقه روی زمین) در مرحله عملیات اجرا می باشد.