پروژه بیمارستان پیامبران

کارفرما : بیمارستان پیامبران - سال انجام : 1394

موقعیت :

تهران، بلوار اباذر

کاربری :

درمانی

مشخصات :

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی پیامبران در زمینی به مساحت 27 هزار متر مربع و با زیربنای 33 هزار مترمربع واقع شده است.