بروزرسانی دستورالعمل ساخت مجموعه پمپ های آتش نشانی سال 1401 در کلاس های S1 و S2


این پیش‌نویس شامل الزامات مکانیکال مجموعه پمپ، الزامات الکتریکال مجموعه پمپ، الزامات مربوط به نحوه راه‌اندازی پمپ‌ها در شرایط حریق و خودسرویس به همراه 4 پیوست می‌باشد. بروزرسانی دستورالعمل ساخت مجموعه پمپ های آتش نشانی سال 1401 در کلاس های S1 و S2

به منظور دریافت متن بروزرسانی پیش‌ نویس کلیک کنید.

بروزرسانی دستورالعمل ساخت مجوعه پمپ‌های آتش‌نشانی در کلاس‌های S1 و S2