دوره پاییزی آموزش سیستم پمپاژ و بوسترپمپ آبرسانی و آتش نشانی


دوره حضوری طراحی سیستم های پمپاژ تئوری و عملی ( حضور در کارگاه ) دوره پاییزی آموزش سیستم پمپاژ و بوسترپمپ آبرسانی و آتش نشانی

دوره حضوری طراحی سیستم های پمپاژ تئوری و عملی ( حضور در کارگاه )

مباحث دوره :

  • تشریح مبانی پمپ ( دسته بندی پمپ‌ها، نحوه عملکرد پمپ‌ها، بررسی انواع منحنی، نحوه اتصال الکتروپمپ‌ها و ... )
  • بررسی و محاسبه تجهیزات پیرامون سیستم‌های پمپاژ و الزامات مربوطه ( مخزن ذخیره و تحت فشار، فضای پمپ‌خانه و ... )
  • طراحی و محاسبه عددی بوسترپمپ آبرسانی و آتش‌نشانی ( در 3 گروه تصرف S1  - S2 - S3 )
  • آشنایی با نرم افزارهای انتخاب پمپ
  • فراگیری نکات اجرائی و تعمیر و نگهداری سیستم‌های پمپاژ
  • آشنایی با تابلوفرمان آبرسانی و آتش‌نشانی و نحوه عملکرد آن‌ها
  • بررسی ضوابط و دستورالعمل ساخت بوسترپمپ ( در 3 گروه تصرف S1  - S2 - S3 )
  • ارائه نکات کلیدی و کاربردی
  • حضور در فضای کارگاهی

تاریخ برگزاری دوره :

6 و 7 بهمن ماه

مدت دوره :

20 ساعت ( 8 الی 17 )

مدرس :

مهندس منصور مهدی‌زاده

برای اطلاعات بیشتر با شماره 77686966-021 تماس حاصل نمایید

مسئول ثبت نام : مهندس رجبی