آزاد سازی اتومات هوا

آزاد سازی اتومات هواآزادسازی اتومات هوا ( Automatic Air Release ):

ایرونت ( Air Vent ) ، در صورت لزوم، معمولاً بخشی از تجهیزات پمپ آتش نشانی است که  بالای بدنه پمپ نصب می‌شود.

هوای موجود در پروانه و بدنه پمپ می تواند باعث آسیب آن شود، بنابراین منطقی است که در صورت افزایش، روشی برای آزاد کردن آن وجود داشته باشد. از این رو از Air Vent خودکار استفاده می شود.

 

ایرونت

 

ایرونت