پروژه کارخانه هنکل آلمان

کارفرما : شرکت هنکل - سال انجام : 1395

موقعیت :

ساوه، شهرک صنعتی کاوه

کاربری :

تولید کننده مواد شوینده