پروژه مسکونی 11 هزار واحدی شهید کشوری

کارفرما : فولاد مبارکه اصفهان - سال انجام : 1392

موقعیت :

اصفهان

کاربری :

مسکونی