دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی - سال انجام : 1395

موقعیت :

اصفهان، نجف اباد

کاربری :

آموزشی

مشخصات :

مساحت کل زمین تحت مالکیت دانشگاه در حدود ۱۲۷۷ هکتار است.که مجموع فضاهای ساخته‌ شده در دانشگاه، بالغ بر ۲۹۸۹۱۷ متر مربع می‌باشد.