استاندارد NFPA 20

استاندارد NFPA 20استاندارد NFPA 20 - 2022

nfpa 20-2022

استاندارد پمپ های با شرایط نصب ثابت برای سیستم اطفاء حریق

 NFPA به منظور استفاده از نکات مهم و سلب مسئولیت های قانونی در دسترس قرار گرفته است. این موارد مهم در تمام نشریات NFPA یافت می شود. همچنین در سایت www.nfpa.org قابل مشاهده هستند.کدهای و استانداردهای NFPA ، روش های توصیه شده و راهنماهایی هستند که در این سند آورده شده است. از طریق فرآیند استانداردسازی که توسط مؤسسه ی ملی استاندارد آمریکا تصویب شده، توسعه یافته است. این فرآیند، داوطلبانی را که دارای دیدگاه ها و علایق مختلف هستند، به منظور توافق عمومی روی مبحث آتش نشانی و مسائل ایمنی دیگر، دور یکدیگر جمع کرده است. با این وجود که NFPA این فرآیند را مدیریت کرده و قوانینی مناسب برای توافق به دست آمده ایجاد می کند، به طور مستقل به تست، ارزیابی یا صحت سنجی اطلاعات موجود در اسناد نمی پردازد. NFPA، مسئولیت هرگونه آسیب انسانی، آسیب به دارایی و هرگونه خسارات طبیعی دیگر حتی اگر به صورت خاص یا به طور پیامد مستقیم یا غیرمستقیم را بر عهده نمی گیرد. همچنین در خصوص دقت و با کامل بودن هرگونه اطلاعات منتشرشده در این اسناد، ضمانتی را ارائه نمی کند. NFPA به ارائه ی حرفه با دیگر خدمات از طرف شخص یا نهادی، متعهد نمی باشد. هم چنین برای انجام دادن هرگونه وظیفه ای که هر شخص یا نهادی به شخص دیگری دارد، متعهد نیست. هر کس که از این اسناد استفاده می کند، باید به تصمیم مستقل خود متکی باشد یا در صورت لزوم، به توصیه ی مشاور متخصص جهت آگاهی در شرایط مختلف مراجعه کند. NFPA، نه دارای قدرتی بوده و نه متعهد است که کسی را مجاز به انجام وظایف محوله خود کند. همچنین متعهد به تست و بازرسی محصولات طرح ها و یا تاسیسات به منظور انطباق با این سند نمی باشد. هرگونه گواهینامه یا بیانیه ی دیگری از انطباق با الزامات این سند، نباید به NFPA اختصاص یابد و مسئول آن تنها خود صادرکننده گواهینامه یا سازنده است.

 

اطلاعیه های مهم و سلب مسئولیت ها در خصوص اسناد NFPA

به روزرسانی اسناد NFPA :

کاربران کدها، استانداردها و راهنماهای NFPA باید آگاه باشند که این اسناد ممکن است در هر زمان با صدور ویرایش های جدید جایگزین شود و یا ممکن است به مرور زمان توسط اصلاحات موقت آزمایشی به روز شوند. یک سند رسمی NFPA، در هر زمان شامل نسخه ی فعلی سند همراه با هرگونه اصلاحات موقت آزمایشی است، برای تشخیص اینکه آیا یک سند نسخه ی فعلی است یا اینکه از طریق اصلاحات موقت آزمایشی تغییر کرده، باید از نشریات مناسب NFPA مانند سرویس اشتراک ملی آمریکا و وب سایت www.nfpa.org بازديد کند یا به آدرس مندرج در اسناد، تماس حاصل شود.

 

تفاسیر اسناد NFPA :

 یک بیانیه ( چه به صورت کتبی و چه به صورت شفاهی ) که مطابق با بند ۶ مقررات پروژه های کمیته اجرایی آمریکا صادر نشده باشد، نبایستی به عنوان موضع رسمی NFPA يا هرکدام از کمیته های آن در نظر گرفته شود و همچنین نباید به عنوان یک تفسیر رسمی تعبیر شود.

 

حق امتیاز :

 کاربران این اسناد، مسئولیت تعیین اعتبار هرگونه حق امتیاز و همچنین خطرات ناشی از نقض این قوانین را دارند و مسئولیت نقض هرگونه امتیاز ناشی از استفاده با اتکا به آن را برعهده نمی گیرند.

NFPA با توجه به شمول حق امتیازها در استانداردهای بین المللی آمریکا، به سیاست مؤسسه ی استاندارد ملی آمریکا درخصوص ثبت امتیازات ملی خود پایبند است که در ادامه، یک نکته مطابق با این سیاست ارائه می شود.

 نکته : NFPA هیچگونه مسئولیتی در خصوص اعتبار هرگونه حق امتیاز و یا اینکه تحت نظر ANSI هستند یا خیر ندارد. اگر دارنده ی حق امتیازی، درخصوص ثبت امتیاز ANSI اعلام آمادگی کرد که این حقوق را در شرایط غیرتبعیض آمیز به متقاضیانی که مایل به اخذ چنین مجوزهایی هستند بدهد، چنین اقداماتی می تواند در صورت درخواست از NFPA اتخاذ گردد.جهت اطلاعات بیشتر، با آدرس درج شده در اسناد تماس حاصل گردد.

 

قوانین و مقررات :

 استفاده کنندگان از اسناد NFPA، باید با قوانین و مقررات محلی مشورت کنند. انتشار کدها، استانداردها روش های توصیه شده و راهنماها، به منظور تسريع عملیاتی که مطابق با قوانین نیستند، صورت نمی گیرد. سند حاضر نیز بدین منظور نوشته نشده است.

 

حق چاپ :

 این اسناد توسط NFPA کپی رایت شده و برای طیف گسترده ای از کاربردهای عمومی و خصوصی در دسترس هستند. اسناد مذکور، هم شامل استفاده توسط مرجع دهی در قوانین و مقررات و هم شامل استفاده در شرایط وجود مقررات شخصی هستند. با در دسترس قرار دادن این اسناد به منظور استفاده توسط کاربران شخصی و مسئولین عمومی NFPA از هیچ حقوقی درخصوص حق چاپش استفاده نمی کند.

 استفاده از اسناد NFPA برای مقاصد معمول، باید از طریق استفاده توسط مرجع انجام شود. اصطلاح" استفاده توسط مرجع" به معنای ارجاع دادن فقط به عنوان نسخه و اطلاعات انتشار است. هرگونه حذف، اضافه و تغییرات مورد نیاز، بایستی به طور جداگانه در ابزار مورد استفاده ذکر شود. به منظور کمک به پیروی از اسناد، از استفاده کننده ها درخواست می شود که NFPA را مطلع کنند. جهت کمک فنی و سوالات مربوط به تصويب اسناد، با آدرس NFPA تماس حاصل شود.

 

برای اطلاعات بیشتر :

 تمام سوالات یا موارد دیگر مربوط به اسناد NFPA و درخواست ها جهت اطلاع درخصوص روشهای کدگذاری NFPA و فرایند توسعه ی استانداردها ( ازجمله اطلاعات درباره ی روند درخواست تفسیرهای رسمی، به منظور پیشنهاد اصلاحات موقت آزمایشی و بازبینی های اسناد NFPA ) می بایست به دفتر مرکزی NFPA ارسال شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر از وب سایت  www.nfpa.org بازدید کنید.

 

تاریخچه :

20 NFPA ( استاندارد پمپ های با شرایط نصب ثابت برای سیستم اطفاء حریق )، توسط کمیته ی فنی پمپ های حریق تهیه شده و عملکرد آن توسط NFPA در جلسه ی فنی انجمن که در ۸-۱۱ ژوئن ۲۰۰۹، در شیکاگو برگزار شد، بررسی گردید. این استاندارد توسط شورای استانداردها در تاریخ ۶ اوت ۲۰۰۹ و با تاریخ ۲۶ اوت ۲۰۰۹ و با تمام نسخه های قبلی جایگزین شد. این نسخه از 20 NFPA به عنوان یک استاندارد ملی آمریکا در تاریخ ۲۶ اوت ۲۰۰۹ تأیید شد.

 

منشأ و توسعه 20 NFPA :

اولین استاندارد ملی حفاظت از حریق برای اسپرینکلرهای اتوماتیک در سال ۱۸۹۶ منتشر شد و شامل پاراگراف هایی درخصوص پمپ های بخار و دوار حريق بود. کمیته ی پمپ های آتش نشانی در آمریکا، در سال ۱۸۹۹ با پنج عضو از انجمن های بیمه گذار تأسیس شد. عضویت در کمیته ی مدرن شامل نمایندگان آزمایشگاه های تحت پوشش بیمه ی ایالات متحده آمریکا و کانادا، اداره خدمات بیمه، بیمه گران خطرهای صنعتی، انجمن های تجاری ملی، ایالت های دولتی، سازمان های مهندسی و اشخاص خصوصی بود.

 پمپ های آتش نشانی اولیه، تنها تجهیزات ثانویه ای برای اسپرینکلرها، لوله ایستاده ها و هیدرانت ها بودند که به صورت دستی راه اندازی می شدند. امروزه پمپ های آتش نشانی به شدت، تعداد و کاربردشان افزایش یافته و بسیاری از آنها منبع اصلی یا تنها منبع آب هستند و تقریبا همه ی آن ها به طور خودکار ( اتوماتیک ) راه اندازی می شوند. پمپ های اولیه به دلیل استاندارد ملی پمپ آتش نشانی بخار، اغلب مکش را از طریق ارتقاع یا جریان آب لوله کشی به دست می آوردند. قدمت پمپ گریز از مرکز، منجر به تأمین هد مثبت به پمپ های دارای شفت افقی از منابع آب عمومی و مخازن زیرزمینی گردید، بعدها، پمپ های نوع توربینی و دارای شفت عمودی به چاهها که توسط حوضچه ها با منابع دیگر آبهای زیرزمینی تغذیه می گردند، وارد شدند.پمپ های محرک موتور بنزینی، برای اولین بار در سال ۱۹۱۳ در این استاندارد ظاهر شدند. این پمپ ها اوايل دارای وضعیت عدم اطمینان نسبی بوده و تنها به عنوان مکمل استفاده می شدند. موتورهای بنزینی و موتورهای دیزلی، باعث توسعه پمپ های موتور بنزینی شده و در وضعیتی کنونی دارای اطمینان پذیری بالا و قابل رقابت با پمپ های محرک الکتریکی هستند.

  اطفاء حریق، در حال حاضر نیازمند پمپ های بزرگ تر، فشارهای بالاتر و واحدهای متنوع به منظور حفاظت جان و اموال مردم است. سیستم های ویژه ی اطفاء حریق و اسپرینکلرهای طراحی شده و محاسبه شده به صورت هیدرولیکی، به طورکلی مفهوم تغذیه ی آب را تغییر داده است.

از زمان تشکیل این کمیته ، در هر نسخه از NFPA20 به منظور پوشش نوآوری های جدید و همچنین حذف قوانین منسوخ، مقررات مناسبی گنجانده است، در نتیجه مقرراتی برای این موضوع و نادیده گرفتن مفاد منسوخ فراهم است. اقدامات NFPA در انتشار نسخه های مختلف در سال های زیر صورت گرفته است

1907، 1910-1913، 1915، 1921-1918، 1923-1929، و ...

نسخه ی ۱۹۹۰، شامل چندین اصلاحیه درخصوص برخی از اجزای کلیدی مرتبط با پمپ های الکتریکی بود. علاوه بر این، اصلاحات نیز انجام شد تا استاندارد هرچه بیشتر به هدف NFPA نزدیک گردد. نسخه ی ۱۹۹۳، شامل تجديد نظر چشمگیر مرتبط با منبع برق در پمپ های الکتریکی در فصل های ۶ و ۷ همراه بود. این شفاف سازی، به قصد ارائه ی الزامات لازم برای اطمینان پذیری هرچه بیشتر سیستم صورت گرفت نسخه ۱۹۹۶، تغییرات آغاز شده در سال ۱۹۹۳ و فصلهای ۶ و ۷ را بر روی محورهای الکتریکی و کنترلرها ادامه داد و تحت تجدید نظر اساسی قرار گرفت. همچنین اطلاعات جدیدی درخصوص خنک سازی موتورها، حافظت در برابر زلزله و جلوگیری از جریان برگشتی نیز اضافه شدند. فصل ۵ که مقررات مربوط به ساختمان های بلند و همچنین محدوده ی ظرفیت پمپ های خطی و مکش از ته را در برداشت، حذف شد. علاوه بر این، مقررات مربوط به اتصالات لوله ی مکش نیز به روز شدند.

نسخه ی سال ۱۹۹۹. استانداردهایی شامل الزامات برای پمپ های جابه جایی مثبت برای هر دو نوع سیستم مه آب و سیستم های کف بود. در این نسخه، به دلیل در برداشتن اطلاعات و الزامات غيراز پمپ های سانتریفیوژ، عنوان سند برای نشان دادن این تغییر تصحیح شده است. همچنین زبان اجرایی مخصوصا برای محافظت از تجهیزات نیز اضافه شده است.اصلاحات نسخه ی 2003، شامل بروزرسانی سند برای انطباق با آخرین نسخه ی اسناد کمیته فنی هندبوک NFPA بود. همچنین در خصوص استفاده از درایو دور متغیر جهت کنترل محدوده ی فشار پمپ آتش نشانی نیز ضوابطی اضافه شده است.

برای نسخه ی ۲۰۰۷، الزاماتی برای درایوهای دور متغیر اصلاح و الزاماتی برای مخزن های دخیره اضافه و همچنین جداولی مربوط به تست جایگزینی قطعات گنجانده شده است. نسخه ی ۲۰۱۰، در حال حاضر شامل یک فصل جدید درخصوص پمپ های آتش نشانی برای ساختمانهای بلند است. همچنین الزامات پمپ های با آرایش موازی، به فصل الزامات عمومی اضافه شده است. علاوه بر این، فصل ۱۱ نیز مجددا سازماندهی شده است.

سر فصل های استاندارد NFPA 20 به شرح زیر است :

فصل 1 : مدیریت

فصل 2 : انتشارات مرجع                                                                                  

فصل 3 : تعاریف                                                                                       

فصل 4 : الزامات کلی                                                                   

فصل 5 : پمپ های اطفاء حریق برای ساختمان های مرتفع               

فصل 6 : پمپ های گریز از مرکز                               

فصل 7 : پمپ های توربینی از نوع شفت عمودی                             

فصل 8 : پمپ های جابجایی مثبت                           

فصل 9 : محرک های الکتریکی برای پمپ ها                            

فصل 10 : تابلوفرمان محرک و تجهیزات جانبی الکتریکی                                

فصل 11 : محرک موتور دیزلی 

فصل 12 : تابلوفرمان محرک موتور                                        

فصل 13 : محرک توربین بخار                                       

فصل 14 : آزمون پذیرش، عملکرد و تعمیر و نگهداری                                       

پیوست A : شرح مواد                                                                                                                                              

پیوست B : دلایل احتمالی مشکلات پمپ                                                                                                                

پیوست C : اتصال پمپ خانه اطفاء حریق                                                                                                                 

پیوست D : ماده استخراج شده توسط NFPA 70 ، ماده 695                                                                                

پیوست E : منابع اطلاعات    

     

 برای دانلود استاندارد NFPA 20 بر روی لینک کلیک کنید.