آپدیت شماره 2

آپدیت شماره 2به منظور دریافت متن بروزرسانی پیش‌ نویس کلیک کنید.

بروزرسانی دستورالعمل ساخت مجوعه پمپ‌های آتش‌نشانی در کلاس‌های S1 و S2