آیا امکان مکش منفی الکترپمپ در مدار استخر وجود دارد؟

آیا امکان مکش منفی الکترپمپ در مدار استخر وجود دارد؟جانمایی تجهیزات موتورخانه و تصفیه خانه استخر :

جانمایی تجهیزات موتورخانه و تصفیه خانه استخر، بخصوص تجهیزی به نام الکتروپمپ تصفیه، در بین دیگر تجهیزات تصفیه خانه استخر برای ما بسیار حائز اهمیت است. چرا که  به عنوان قلب تپنده سیستم، وظیفه اصلی به جریان درآوردن آب در مدار تصفیه را برعهده دارد. پس با عدم عملکرد صحیح دچار اختلال در تصفیه صحیح آب استخر می شود.

با توجه به مشکل همیشگی ورود هوا به داخل پمپ ها که یکی از 4 عامل اصلی ایجاد پدیده کاویتاسیون در پمپ ها و عملکرد نامطلوب الکتروپمپ هست، پیشنهاد می شود و تمام سعی ما بر این است تا آب به اصطلاح سوار بر قسمت مکش پمپ باشد تا یک انرژی مثبت در ورودی پمپ داشته باشیم تا عملکرد ایده‌آل الکتروپمپ را شاهد باشیم.

در غیر این صورت، از شیریکطرفه به منظور جلوگیری از تخلیه آب در لوله مکش استفاده می شود تا از ورود هوا در شروع به کار مجدد پمپ به داخل پمپ جلوگیری شود.

حالا قصد داریم مقایسه ای بین جانمایی کف تصفیه خانه در سطوح مختلف نسبت به کف کاسه استخر داشته باشیم.

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، سطح ۱ و سطح ۲ به هیچ عنوان فضای مناسبی به منظور تعبیه فضای تصفیه خانه نیست و اما با کمی وسواس، سطح ۳ می تواند به عنوان فضای مد نظر انتخاب شود.

مدار استخر

 

و در نهایت سطح ۴ به دلیل وجود ارتفاعی پایین تر از سطح کف کاسه استخر بهترین فضا به منظور جانمایی موتورخانه و تصفیه خانه استخر است.

چرا که پمپ با مکش کاملاً مثبت روبرو خواهد بود و این موضوع باعث عملکرد صحیح و ایده آل الکتروپمپ در منحنی خودش می‌شود

به عنوان یک نکته مهم، در صورتیکه به هیچ عنوان امکان تعبیه فضای تصفیه خانه به صورت دفنی وجود نداشت، پیشنهاد می شود، حدالامکان پمپ در سطح پایین تر از تراز کف کاسه استخر جانمایی شود. چون به عنوان تجهیزی تاثیرگذار در مدار سیرکوله بسیار باید به عملکرد آن توجه شود.

جانمایی موتور خانه

و در نهایت با وجود الکتروپمپ های خودمکش مخصوص استخر، مشکلات مربوط به مکش منفی برطرف شده است. بطوریکه دیگر نیاز به شیر یکطرفه وهواگیری پمپ را در روند راه اندازی نخواهیم داشت و پمپ پس از طی کردن زمان ارائه شده در کاتالوگ سازنده، با توجه به 2 پارامتر اصلی و تاثیرگذار در قسمت مکش پمپ به منظور رسیدن به حالت خودمکش خودکار و ادامه روند سیرکوله و بدون دخالت اپراتور به حالت عملیاتی درخواهد آمد.

پس خواهیم داشت :

1) طول مسیر افقی لوله مکش و بالاتر از سطح آب کاسه استخر که با L نشان داده می شود.

2) ارتفاع استاتیکی مکش منفی از آکس مکش پمپ تا سطح آب کاسه استخر که با Hs نشان داده می شود.

استخر

t ( دقیقه ) : مدت زمان آماده سازی خودکار پمپ

( 1 ) : محدوده عملکرد برای خودتنظیم شدن خودکار در هر استارت، بدون شیر یکطرفه

منحنی

مثال :

با وجود طول مسیر L و برابر با 5 متر و مکش منفی HS برابر با 1/5 متر چگونه به مدت زمان خود تنظیم شدن پمپ برسیم؟

حل :

با وجود دو مولفه صورت مسئله و با حرکت عمودی از روی محور افقی HS و قطع منحنی ( CURVE ) طول مسیر بر روی منحنی 5 متر و انحراف و حرکت در راستای افقی به سمت محور عمودی زمان، می توان به مدت زمان خود تنظیم شدن پمپ و حدودا 12 دقیقه برسیم.

این عدد به چه معناست؟

یعنی پمپ باید 12 دقیقه کار کند تا هوای موجود در مکش پمپ را از خود عبور دهد و با مکانیزمی که داخل پمپ تعبیه شده بتواند به حالت نرمال و ایده آل خود برسد.